Nasza Przestrzeń II

Zapraszamy samorządy do udziału w projekcie Nasza Przestrzeń II

nasza-przestrzen-logo

OPIS I CEL

Celem projektu „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” jest przygotowanie urzędników do prowadzenia i promocji dialogu w planowaniu przestrzennym. W samorządach uczestniczących w projekcie, wspólnie z Fundacją, zostaną zaplanowane i przeprowadzone konsultacje społeczne wybranych planów miejscowych.

W projekcie będą wspierane przede wszystkim konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na wczesnym etapie ich powstawania – obejmującym okres pomiędzy uchwaleniem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego lub jego zmiany a sporządzeniem projektu tego dokumentu i wystąpieniem o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Program trwa do końca 2018 roku. Warunkiem rozliczenia udziału w projekcie jest zakończenie procedury planistycznej.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Zapraszamy też do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dot. projektu.

DLA KOGO?

  • samorządów wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 20 tys. mieszkańców,

  • samorządów, które już podjęły uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów planistycznych lub planują ją podjąć w 2017 roku

W JAKI SPOSÓB?

We współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi urzędnik zajmujący się planowaniem przestrzennym przygotuje Indywidualny Plan Konsultacji (IPK). Gmina otrzyma grant na realizację IPK, którego wysokość będzie zależała od przyjętego planu (średnio ok. 26000 zł).

Każda gmina otrzyma wsparcie doradcze w postaci architekta/urbanisty i eksperta od konsultacji oraz techniczne w postaci narzędzi konsultacji w tym aplikacji internetowych usprawniających pracę urzędu. Urzędnicy uczestniczący w projekcie wezmą udział w 2-3 dniowych warsztatach służących wymianie doświadczeń i pogłębianiu wiedzy na temat planowania przestrzennego.

PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE GRANTÓW

Granty zostaną przekazane samorządom po przygotowaniu i uzgodnieniu IPK przez gminę i Fundację, oraz podpisaniu umowy grantowej. Granty będą rozliczane po zrealizowaniu IPK na podstawie przekazanego Fundacji opisu zadań wykonanych w ramach planu konsultacji. Do rozliczenia nie są wymagane żadne dokumenty księgowe.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Formularz dostępny jest tutaj 

Po przesłaniu formularza otrzymają Państwo wysłaną na podany mail ankietę z pytaniami dotyczącymi sytuacji planistycznej w gminie oraz przyjmowanym planem miejscowym. Na tej podstawie, a także na podstawie rozmów i spotkań podejmiemy decyzję o zakwalifikowaniu do projektu. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania miejsc.

KONTAKT

Projekt realizuje zespół Fundacji Wspomagania Wsi. Wszelkie pytanie prosimy kierować do: Krystian Połomski (kpolomski@fww.pl), Jacek Pietrusiak (jpietrusiak@fww.pl) lub na adres naszaprzestrzen@fww.pl.

O PROJEKCIE I O PROGRAMIE

Projekt „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

RELACJE Z WYBRANYCH KONSULTACJI

  • Lubię rozmawiać z ludźmi [WIDEO] – gmina Mucharz (woj. małopolskie)

  • O byciu urbanistką i mieszkanką [WIDEO] – gmina Gogolin (woj. opolskie)

 

patrnerzy-projektu