Nasza przestrzeń-nasza sprawa

Konsultacje społeczne planów miejscowych

Projekt, trwający od września 2014r. do maja 2016r., był odpowiedzią na degradację wiejskiej przestrzeni – brak ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, rozpraszanie zabudowy, grodzenie i powstawanie niechcianych inwestycji w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Miał za zadanie wypracować dobre praktyki zwiększania wpływu obywateli na zagospodarowanie otoczenia oraz promować dialog pomiędzy mieszkańcami, władzami samorządowymi i projektantami planów miejscowych.Działania były realizowane w trzech wiejskich samorządach, w których toczyły się prace nad miejscowymi planami zagospodarowania. Mieszkańcy mają ustawowo zagwarantowany udział w pracach nad tymi dokumentami, jednak władze samorządowe bardzo często konsultują te dokumenty w ograniczonym zakresie. Zadaniem projektu było to, aby opracowywane plany miejscowe powstawały z faktycznym udziałem mieszkańców.

W każdej z gmin we współpracy z mieszkańcami i władzami samorządowymi zaplanowano i przeprowadzono procesy konsultacji społecznych:

W sołectwie Strzelce Górne (gmina Dobrcz, miejscowość leżąca w bliskim sąsiedztwie dużego miasta) wypracowano społeczną koncepcję wielofunkcyjnego i otwartego terenu rekreacyjnego w centrum wsi. Mieszkańcy wspólnie z samorządem przystąpili do jej realizacji.

W Spale (gmina Inowłódz, miejscowość o charakterze turystycznym i uzdrowiskowym) w wyniku przeprowadzonych konsultacji przygotowano koncepcję zagospodarowania centrum wsi. Powstaną tam obiekty służące obsłudze ruchu turystycznego oraz mieszkańcom np. nowa świetlica. Za realizację tych inwestycji będą odpowiedzialne władze samorządowe.

W sołectwach gminy Wieprz (gmina o charakterze rolniczym) mieszkańcy wytypowali działki z przeznaczeniem na tereny sportu i rekreacji. W celu usprawnienia ostatniego etapu konsultacji przygotowano aplikację internetową umożliwiającą zgłaszanie uwag do projektu planu.

 

Zebrane doświadczenia posłużyły do opracowania ogólnodostępnej publikacji Konsultacje planu miejscowego. Instrukcja obsługi oraz filmu (powyżej).

 

W ramach projektu przygotowana została także infografika, która ilustruje, jak wspólnie z mieszkańcami urzędnicy i liderzy lokalnych społeczności mogą przygotować i przeprowadzić proces konsultacji planu miejscowego.


Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Zapraszamy do przeczytania/obejrzenia relacji z projektu:

 1. Nasza przestrzeń – od pomysłu do działania. Fotorelacja z warsztatów w Spale (luty 2016)
 2. Tu na razie jest ściernisko, a kiedy będzie świetlica? Spotkanie w Gminie Dobrcz (grudzień 2015)
 3. Plan miejscowy – zło konieczne? Rozmowa z Janem Knurą, członkiem Stowarzyszenia Urbaniści Polscy 
 4. Jak powrócić do estetycznej normalności? Rozmowa z Włodzimierzem Witkowskim z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
 5. Jak rozmawiać z samorządem? Rozmowa z Magdaleną Chustecką, trenerką, działaczką społeczną 
 6. Konsultacje społeczne planów miejscowych – przykłady i doświadczenia Gminy Inowłódz. Wystąpienia Doroty Bregin i Pawła Jaworskiego, 29.10.2015r.
 7. Społeczne konsultacje, międzyludzkie interakcje. Fotorelacja z Gminy Inowłódz
 8. Konsultacje planu miejscowego w Gminie Wieprz
 9. Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Warsztaty w Gminie Dobrcz
 10. Metody włączania mieszkańców w podejmowanie ważnych decyzji w gminie. Wykład Dariusza Kraszewskiego, przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów, Urząd Gminy Wieprz
 11. Fotorelacja z projektu „Nasza przestrzeń – nasza sprawa”. Spotkania z mieszkańcami Gmin Dobrcz, Inowłódz, Wieprz

Uwadze polecamy również cykl 6 seminariów, które zwieńczyły projekt. Seminaria odbyły się w Wieprzu i Inowłodzu w dniach 17 marca i 14 kwietnia 2016 roku:

 1. „Po co nam ład przestrzenny?”, strona ogólna: http://wszechnica.org.pl/wyklad/seminarium-po-co-nam-lad-przestrzenny/
 2. „Wpływ transformacji ustrojowej na projektowanie przestrzenne i projektowanie architektoniczne – dr hab. inż. arch. Hubert Mełges
 3. „Dobry plan miejscowy – co to oznacza?” – Bartłomiej Stawarz
 4. „Basen czy plac zabaw – czy potrzeby mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej można pogodzić?” – Magdalena Chustecka
 5. „Wykorzystanie narzędzi internetowych w konsultacjach miejscowych” – Michał Czepkiewicz
 6. „Ład przestrzenny – ochrona wiejskiego krajobrazu i architektury – ważne, ważniejsze, najważniejsze” – dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski
 7. „Poprawny plan miejscowy” – inż. Jan Knura