Nasza świetlica, nasz klub

Program ten, w formie konkursu, realizowany był w latach 2005-2009. Jego celem było wsparcie inicjatyw obywatelskich mających na celu utworzenie w osiedlach popegeerowskich świetlic lub mini centrów informacji, w miejscach gdzie mieszkańcy nie mieli dostępu do tego typu miejsc.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych, parafii, wspólnot mieszkaniowych, sołectw działających w osiedlach popegeerowskich. W ramach konkursu można było otrzymać dotację do 20 000 złotych na remont, wyposażenie, podłączenie do Internetu i na zatrudnienie opiekuna świetlicy. Chodziło o samodzielne tworzenie przez mieszkańców miejsc wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania czasu, w których będzie zapewniony:

  • stały i bezpłatny dostęp do Internetu oraz pomoc w jego wykorzystywaniu i wyszukiwaniu informacji,
  • podstawowy zestaw słowników, encyklopedii (w formie tradycyjnej i elektronicznej),
  • możliwość samodzielnej nauki z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych,
  • możliwość odrabiania lekcji,
  • możliwość rozwijania zainteresowań, uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, twórczego spędzania wolnego czasu,
  • możliwość swobodnego spotykania się i wspólnych działań dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych (integracja międzypokoleniowa),
  • możliwość organizowania zebrań mieszkańców wsi oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń,

Według idei tego programu świetlice/kluby prowadzone były przede wszystkim przez lokalne organizacje pozarządowe, które mogły mieć w nich swoją siedzibę.

Przeprowadzono trzy edycje projektu, w wyniku których do Fundacji wpłynęło łącznie 1 908 wniosków o dofinansowanie. Ostatecznie dofinansowano 209 projektów na łączną kwotę 3 531 636 zł.

Ponadto równolegle prowadzono warsztaty dla reprezentantów organizacji i świetlic, które otrzymały dotacje:

  1. W 2007 roku w ramach programu przeprowadzono 4 warsztaty ,,Nasza świetlica dziś i jutro”- „Planowanie projektowe w działaniach na rzecz środowiska lokalnego”, których celem było umożliwienie wymiany doświadczeń, integracja, wsparcie i zwiększenie umiejętności niezbędnych do prowadzenia/tworzenia nie tylko świetlic, ale też lokalnych organizacji i działań w środowisku wiejskim. W warsztatach uczestniczyło 75 osób reprezentujących organizacje i świetlice, które otrzymały dotacje. Warsztaty zapoczątkowały współpracę między świetlicami. Łączny koszt warsztatów wyniósł 27.023 zł.
  2. W 2008 dla realizatorów projektów nagrodzonych w konkursie przeprowadzono 5 turnusów warsztatów, których celem było umożliwienie wymiany doświadczeń i zwiększenie umiejętności przydatnych do prowadzenia działań w świetlicach i klubach. Razem przeszkolono 118 osób. Łączny koszt warsztatów wyniósł 32 456 zł.
  3. Pod koniec czerwca 2009 r. w Unikowie (woj. warmińsko- mazurskie) zrealizowano letnie warsztaty dla podopiecznych i opiekunów świetlic/klubów biorących udział w konkursie. Uczestniczyło w nich 45 dzieci wraz z opiekunami z 7 gmin. Celem warsztatów było umożliwienie wymiany doświadczeń i zwiększenie umiejętności przydatnych do prowadzenia działań w świetlicach i klubach. Dodatkowo uczestnikom zaproponowano współpracę między klubami świetlicami na terenie całej Polski.

Świetlica w miejscowości Chrusty, gm. Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie.

 

Świetlica w miejscowości Orłowo, gm. Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie.