Niskooprocentowane kredyty na budowę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych

W latach 2000-2004 Fundacja Wspomagania Wsi udzielała samorządom niskooprocentowanych kredytów na  budowę zbiorczych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych oraz na odbudowę budowę i modernizację szkół. Dla wielu gmin kredyty Fundacji były uzupełnieniem środków inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł oraz środków własnych. Kredyty Fundacji były niskooprocentowane, a często wynosiły 0%.

W latach 2000-2004 Fundacja udzieliła 134 kredytów, na łączną kwotę 41 326 005 zł. Dzięki kredytom ponad 5 000 gospodarstw zostało podłączonych do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej, bądź uzyskało przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z kredytów skorzystało co najmniej 58 szkół.

***

W 2000 roku podpisano 21 umów o udzielenie kredytu na ogólną kwotę 5.803.000 zł. Sumy te pozwoliły na budowę 10 zbiorczych oczyszczalni ścieków oraz prawie 100 km sieci kanalizacyjnej. Razem projekty zrealizowane z pomocą fundacji objęły 1313 gospodarstw.

W 2001 roku na budowę zbiorczych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych podpisano 11 umów kredytowych na kwotę 2.870.088 zł. Pozwoliło to wybudować 3 zbiorcze oczyszczalnie oraz 62 km sieci kanalizacyjnej. Projekty zrealizowane z pomocą Fundacji objęły 1188 gospodarstw. Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków podpisano 2 umowy o udzielenie kredytu na kwotę 450.000 zł, na wybudowanie 165 oczyszczalni. Równolegle z działalnością kredytową, przeprowadzono 7 szkoleń dla mieszkańców gmin i samorządów. Na budowę sieci wodociągowych podpisano 7 umów o udzielenie kredytów na sumę 1.451.000 zł. Pozwoliło to wybudować 98,5 km sieci wodociągowej i podłączenie do sieci 1116 gospodarstw. Na odbudowę szkół i wodociągów dla gmin dotkniętych powodzią, podpisano 10 umów kredytowych na kwotę 490.000 zł (przy oprocentowaniu 0%). W ramach umów, przeprowadzono remont w ośmiu szkołach, wybudowano wodociąg dla pięciu wsi o łącznej długości 35 km i podłączono do sieci 289 gospodarstw.

W 2002 roku wydano 59 opinii kredytowych (czyli podjęto decyzje o udzieleniu kredytów) na sumę  20 727 917,-zł., w tym:

– na budowę kanalizacji                         4 opinii  na sumę  –    1.150.000 – zł

– na budowę i modernizację szkół        50 opinii na sumę  –   18.824.042 – zł

– na budowę wodociągów                       5 opinii na sumę  –        753.875 – zł

W 2003 roku na budowę szkół Fundacja udzieliła 18 kredytów ma łączną kwotę 8 040 000 – zł. Na budowę na budowę oczyszczalni ścieków przyznano 3 kredyty ma łączną kwotę 949 000- zł. Oczyszczalnie zbudowane z pomocą Fundacji pozwoliły na przyłączenie do kanalizacji 739 domów. Na budowę wodociągów przyznano 3 kredyty ma łączną kwotę 545.000,- zł. Kredyty fundacji umożliwiły przyłączenie do wodociągów 160 domów.