Ochrona bioróżnorodności naszą szansą

W latach 2004-2011 Fundacja Wspomagania Wsi przeprowadziła 7 konkursów dotacyjnych zatytułowanych „Ochrona bioróżnorodności naszą szansą” (wcześniej „Bieda i środowisko naturalne”).

Celem konkursów była aktywizacja społeczna mieszkańców wsi i małych miast połączona ze zrównoważoną ochroną zagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz ich siedlisk lub rodzimych ras zwierząt hodowlanych i rodzimych gatunków roślin uprawnych i ozdobnych. Działania dofinansowywane w konkursach miały za zadanie aktywizowanie i angażowanie mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia i promujące ich małą ojczyznę. Istotne było by działania te przyczyniały się do odradzania lub zachowania różnorodności gatunkowej i siedliskowej. W podejmowanych działaniach należało wykorzystać lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, organizacyjne i materialne. Ważnym elementem dofinansowywanych działań było zadbanie o ich wymiar ekonomiczny, czyli by były to działania przynoszące wymierne i trwałe efekty finansowe.

W ciągu 7 lat realizacji programu konkursowego dofinansowano 172 projekty zgłoszone przez organizacje działające na terenie wsi i małych miast do 6 tyś mieszkańców, przeznaczając na to 1 613 624 zł, w tym ze środków FWW 1 331 124 zł. Program był współfinansowany przez Program Małych Dotacji GEF/SGP UNDP w kwocie 243 500 zł (w latach 2004 i 2006) oraz Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE w kwocie 39 000 zł (w latach 2004-2006).

 

 

„Święta powideł nebrowskich” – Ochotnicza Straż Pożarna w Nebrowie Wielkim

 

„Święta powideł nebrowskich” – Ochotnicza Straż Pożarna w Nebrowie Wielkim

 


„Dla Hucuła nie ma życia jak na…Kaszubach” – Stowarzyszenie Rozwoju wsi Węsiory

 

„Piękno i zdrowie policzańskich przydomowych ogrodów” – Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”

 


„Piękno i zdrowie policzańskich przydomowych ogrodów” – Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”

 

„Piękno i zdrowie policzańskich przydomowych ogrodów” – Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”

 


„Czynna ochrona nietoperzy z udziałem mieszkańców Suwalskiego Parku Krajobrazowego, szansą dla zachowania gatunków zagrożonych” – Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy”

 

„Czynna ochrona nietoperzy z udziałem mieszkańców Suwalskiego Parku Krajobrazowego, szansą dla zachowania gatunków zagrożonych” – Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy”