Powódź! Razem damy radę!

Projekt dla mieszkańców gmin zagrożonych powodzią

Projekt edukacji powodziowej prowadzony był od sierpnia 2011 do końca 2012 roku dzięki wsparciu finansowemu ze strony Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt skierowany był do mieszkańców gmin wiejskich zagrożonych powodzią, leżących nad Wisłą na odcinku od Sandomierza do Płocka, a szczególnie do członków Ochotniczych Straży Pożarnych i/lub lokalnych organizacji pozarządowych i/lub samorządu lokalnego (sołtysi) i /lub parafii. W projekcie brali udział mieszkańcy 4 zagrożonych powodziami nadwiślańskich gmin: Solec nad Wisłą, Sobienie Jeziory, Dwikozy i Nowy Duninów. W rezultacie 68 osób – 20 kobiet i 48 mężczyzn przeszło cykl szkoleń i otrzymało dyplom wolontariusza ochrony przeciwpowodziowej, którzy w swoich gminach utworzyli Społeczne Grupy Wsparcia Ochrony Przeciwpowodziowej (SGWOP). Zadaniem przeszkolonych wolontariuszy było:

  • Szerzenie wśród mieszkańców zdobytej nowoczesnej wiedzy z zakresu edukacji powodziowej i ochrony przeciwpowodziowej;
  • Utrzymanie jej odpowiedniego poziomu przez długie okresy bez powodzi;
  • Udzielanie pomocy w stanie zagrożenia dostosowanej do potrzeb powodzian;
  • Wspieranie działań gminnych zespołów reagowania kryzysowego.

Zobacz film podsumowujący projekt:

Szkolenia wolontariuszy odbywały się w gminach i podczas zjazdów, gdzie uczestnicy wymieniali się doświadczeniami oraz brali udział w wykładach i warsztatach związanych z tematyką zarządzania ryzykiem powodziowym. Przygotowywali także elementy planu edukacyjnego dla swojej gminy i proponowali wspólne działania w zakresie szerzenia edukacji powodziowej i lepszego informowania mieszkańców o istocie zagrożenia.
Dodatkowo w gminach objętych projektem odbyły się dwunastogodzinne warsztaty z psychologiem społecznym z zakresu komunikacji społecznej i współpracy w grupie -analiza mocnych i słabych stron grupy, szans i zagrożeń dla działania grupy w otoczeniu, barier w komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej) i mocnych stron komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej). Omówiono też plan działań grupy w prowadzeniu edukacji powodziowej.

W ramach projektu zarejestrowano i zamieszczono na portalu Wszechnica oraz Witrynie Wiejskiej 14 wykładów:

 

III Zjazd Szkoleniowy,  Łowicz, listopad 2012r.:

Powódź a mikroorganizmy – skąd się bierze zagrożenie sanitarne. Wykład prof. Ewy Karwowskiej z Politechniki Warszawskiej.

Co nam da wdrożenie Dyrektywy Powodziowej? Wykład Wykład Małgorzaty Siudak i Romana Koniecznego.

Co się działo z powodziami w Polsce i w świecie w czasie trwania naszego projektu? Wykład dr. inż. Janusza Żelazińskiego.

Prawo wodne – co każdy mieszkaniec terenów zalewowych wiedzieć powinien. Wykład inż. Lucyny Osuch-Chacińskiej.

II Zjazd Szkoleniowy,  Łowicz, marzec/kwiecień 2012r.:

Kto się boi ekologa? Rozmowa Jacka Bożka z Klubu Gaja z uczestnikami programu „Powódź! Razem damy radę”.

Psychologiczne skutki powodzi. Wykład dr Marzeny Łotys.

Powodzie w Polsce – przyczyny. Wykład Jacka Pietrusiaka.

Największe powodzie w Polsce – zbiór fragmentów filmów pokazujących wielkie powodzie, które wystąpiły w Polsce od lat międzywojennych.

Zarządzanie ryzykiem powodziowym na poziomie lokalnym. Wykład Romana Koniecznego.

Po co nam edukacja powodziowa? Wykład Małgorzaty Siudak.

 

I Zjazd Szkoleniowy,  Łowicz, listopad 2011r.:

Nauczmy się żyć z powodzią. Wykład Romana Koniecznego, eksperta w projekcie.

Pierwsze kroki po powodzi. Wykład Małgorzaty Siudak.

Odsunąć powódź od ludzi. Wykład dr. Janusza Żelazińskiego. Część I i część II.