Pożyczki na budowę niekonwencjonalnych źródeł energii

Program realizowany był w latach 2000-2014.
Od początku programu udzielono 326 nieoprocentowanych i niskooprocentowanych pożyczek o łącznej wartości 31 722 000 zł, w tym 23 pożyczki na budowę elektrowni wiatrowych, 15 kolektorów słonecznych, 1 elektrownię biogazową i 309 pożyczek na elektrownie wodne.

Mała elektrownia wodna Tuczki na rzece Wel. Fot. Krzysztof Lenart

Wiejska farma wiatrowa w Radolinie.  Fot. Krzysztof Lenart

Odbudowany 22 lata temu pierwszy obiekt MEW Elektrownia Bożepole Małe pracuje bez zarzutu do dziś. Fot. Krzysztof Lenart