Program eVITA

Internet na wsi krok po kroku

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Jednym z celów programu e-VITA było zwrócenie uwagi na złożoność budowy społeczeństwa informacyjnego w skali lokalnej. Jego realizacja pozwoliła opracować i zweryfikować dostosowaną do polskich realiów metodę informatyzacji, którą nazwaliśmy metodą e-VITA. Metoda ta zakładała  kompleksową budowę społeczeństwa informacyjnego w skali lokalnej – od zaplanowania sieci, po jej budowę, edukację użytkowników i rozwijanie nowych umiejętności w pracy z komputerem i Internetem. Spuścizną programu jest też szereg publikacji dotyczących IT w gminie.