Projekt Teatralny „Archipelag”

Fundacja Wspomagania Wsi we współpracy ze Stowarzyszeniem Teatralnym „Remus”, od stycznia 2001 r. do lipca 2002 r., prowadziła cykl warsztatów teatralnych dla młodzieży zamieszkującej tereny o wysokim bezrobociu. Projekt realizowany był we wsi Piotrowiec (gm. Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie) z 22 osobową grupą młodzieży w wieku 15 – 25 lat.

Celem projektu było zainspirowanie uczestników, do pozytywnego spojrzenia na swoje życie oraz ukazanie im, że na pozycję społeczną człowieka wpływają nie tylko okoliczności zewnętrzne, lecz przede wszystkim jego własna postawa. Dzięki zaangażowaniu się w działalność teatralną, młodzież miała możliwość aktywnego włączenia się w kształtowanie swojego środowiska, a także przyczynianie się do zachowania dziedzictwa kulturowego swojego regionu.

Do realizacji powyższych celów wykorzystywane były różnorodne techniki teatralne i ruchowe, polegające na wspólnym, twórczym działaniu, angażujące zarówno umysł jak i ciało, których stosowanie przynosi konkretne, widoczne efekty.

Z realizatorami projektu (FWW i ST Remus) współpracowali: Dominika Rembelska, Andre Reis (instruktor capoeira), Ana Woolf (Teatret Om), Iben Nagel Rasmussen (Odin Teatret) oraz jej grupa „New Winds”, Tomasz Rodowicz (OPT Gardzienice), Teatr Wiejski Węgajty.