Sołectwo na nowe czasy

Program dla aktywnych sołtysów i sołtysek  

Program „Sołectwo na nowe czasy” realizowany jest przez Fundację Wspomagania Wsi i współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Adresowany jest do sołtysek, sołtysów, którzy wychodzą poza sferę swoich administracyjnych obowiązków, a także lokalnych liderów i liderek.

Wierzymy, że współpraca, nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji oraz dbanie o wspólne dobro – na poziomie wsi, ale też całego kraju – to najważniejsze umiejętności, które pozwolą przygotowywać się do wyzwań, jakie przyniesie przyszłość.

W ramach programu organizujemy i wspieramy organizację spotkań sołtysów i osób, które rozważają podjęcie się tej roli. Na Witrynie Wiejskiej publikujemy materiały do czytania i oglądania.

Wszystko po to, aby:

  • rozmawiać o problemach,
  • tworzyć okazje do nawiązania międzysołeckich kontaktów,
  • podsuwać sobie nawzajem ciekawe i nowatorskie pomysły,
  • dowiedzieć się więcej o różnych rozwiązaniach i zagadnieniach, które składają się na szeroko pojętą jakość życia na obszarach wiejskich.
  • I co chyba najważniejsze – wspierać sołtysów i sołtyski we włączaniu wszystkich mieszkańców sołectwa – niezależnie od różnych interesów i problemów –  w życie wspólnoty, tak, żeby mieli poczucie, że ich głos bierze się pod uwagę w rozmaitych, skomplikowanych procesach decyzyjnych, na różnych szczeblach samorządu i w innych instytucjach.

Jeśli więc jesteś sołtyską lub sołtysem, i leży Ci na sercu przyszłość Twojej wsi – zapraszamy do śledzenia sołeckich tematów na Witrynie Wiejskiej.

Czytaj, oglądaj i pisz do nas (redakcja@fww.pl), jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się własną historią!

 

Spotkanie liderów wiejskich i sołtysów, Mikorzyn, 15-17 czerwca 2023

 

Fundacja Wspomagania Wsi organizuje Spotkanie liderów wiejskich i sołtysów, które odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2023 w Mikorzynie k. Konina. Zaproszeni zostali przede wszystkim osoby, które od niedawna są sołtysami lub planują ubiegać się o tę funkcję.

Chcesz mieć wpływ na przyszłość swojej wsi i gminy, w tym na kształtowanie przestrzeni lub środowisko naturalne? Zależy Ci na przejrzystości działania władz? Chcesz skuteczniej integrować ludzi wokół wspólnego działania? Jeśli tak, to to spotkanie jest dla Ciebie!

W programie m.in. warsztaty (do wyboru):

  • Sołtys na zagrodzie, czyli co komu wolno w sołectwie. O skutecznym sołtysowaniu, czyli o statutach sołeckich, zadaniach, kompetencjach i obowiązkach sołtysów.  Grażyna Jałgos-Dębska
  • Społeczna kontrola przestrzeni. W jaki sposób jako mieszkaniec możesz wpłynąć na powstające inwestycje, urządzenie miejsc wspólnych i tereny zielone. Krystian Połomski
  • Strategia rozwoju sołectwa „Kto nie wie dokąd zmierza nigdy tam nie dotrze” Dowiesz się, jak tworzyć dokument strategiczny, angażując przy tym ludzi do wspólnego działania, oraz jak budować wizję rozwoju wsi w oparciu o lokalne zasoby, realne potrzeby i społeczną aktywność. Jacek Piwowarski
  • „Prawa są do używania”– o wnioskach o informację, skargach i wnioskach, inicjatywie lokalnej. Sieć Obywatelska Watchdog
  • Jak mówić publicznie skutecznie i swobodnie. Dowiesz się, jak obniżyć stres i zadbać o wizerunek podczas wystąpień publicznych. Omówimy postawę, zachowanie i wyrazistość mówienia, przydatne zarówno w przemawianiu do dużego audytorium, jak i w rozmowach indywidualnych. Monika Kowalczyk-Kogut

 

Oprócz warsztatów zapewniamy spotkania z ekspertami np. z dziedziny finansów publicznych, ochrony przyrody, prawa sołeckiego, a także liczne okazje do moderowanych dyskusji i wymiany doświadczeń. Pragniemy dać uczestnikom możliwość pochwalenia się sukcesami, a także omówienia problemów, z jakimi wiąże się działalność społeczna. Nie zabraknie inspirujących przykładów działań społecznych, gier i wreszcie – zabawy!

Opłata za udział w spotkaniu wynosi 180 PLN brutto (płatna po wstępnej kwalifikacji – więcej informacji w regulaminie). FWW pokrywa pozostałe koszty udziału, w tym zakwaterowanie i wyżywienie. Na miejscu bezpłatny parking.

Zapoznaj się z regulaminem oraz informacją RODO.

Kontakt: Marta Szymczyk, tel. 22 636 25 70-75, mail mszymczyk@fww.pl

***

Spotkanie organizowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach projektu „Sołectwo na nowe czasy”. Współfinansowane jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”.