Sołectwo na nowe czasy

Program dla aktywnych sołtysów i sołtysek

Spotkanie sołtysów i liderów wiejskich odbędzie się w dniach 16-18 maja 2024 w Mikorzynie k. Konina. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do sołtysów i sołtysek oraz do radnych i innych osób pełniących funkcje lokalnych liderów. Będzie to spotkanie osób, które chcą angażować wszystkich mieszkańców do planowania, decydowania i wspólnych działań oraz efektywnie współpracować z samorządem, po to, by wsie i gminy rozwijały się jako przyjazne, otwarte społeczności, będące dobrym miejscem do życia.

 

PLAN SPOTKANIA

Czwartek, 16 maja

14.00 – 16.00 Sesja Otwierająca

 • Słowo na początek – Piotr Szczepański;
 • Prawa są do używania – Szymon Osowski;
 • O statutach sołectw – Grażyna Jałgos-Dębska;
 • O strategii rozwoju wsi – Jacek Piwowarski;
 • Wiejski staw – wspólne dobro – Jacek Pietrusiak;

16.45 – 18.15 Dowiedz się więcej – zajęcia do wyboru:

 • Strategia rozwoju wsi – Jacek Piwowarski
 • Wedle stawu grobla – Jacek Pietrusiak
 • Statuty podstawą funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy – Agnieszka Jerka
 • O sołectwie jako jednostce pomocniczej gminy – Szymon Osowski

20.00 koncert skrzypcowy Izabelli Żebrowskiej i zabawa z DJ Łukaszem

 

Piątek, 17 maja

8.30 – 10.30 warsztaty:

 • Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy – Grażyna Jałgos-Dębska
 • Prawa są do pilnowania – Paula Kłucińska
 • Spotkania wiejskie jako walka żywiołów – Magdalena Chustecka
 • Archipelag współpracy – Krystian Połomski, Ola Żółtowska

10.30 – 11.00 przerwa

11.00 – 13.00 warsztaty

13.00 Wspólne zdjęcie

13.30 lub 14.15  obiad lub zabawa relaksacyjno-ruchowa na świeżym powietrzu z Mirkiem Sulewskim

15.00 – 17.00 warsztaty

17.00 – 17.15 przerwa

17.15 – 18.15 Sesja wspólna –  debata

18.15 – 18.30 przerwa

18.30 – 19.30  Dobre praktyki i rozmowy – zajęcia do wyboru:

 • O mediach społecznościowych w rękach sołtysa (jak prowadzić profil sołectwa, robić zdjęcia, rolki itd.) – Łukasz Śmietanko
 • O strategii rozwoju wsi – Jacek Piwowarski
 • Wójt kontra sołtys, sołtys kontra wójt – współpraca popłaca (okiem wójta) – Joanna Wons-Kleta
 • Trudne/kryzysowe sytuacje z życia codziennego – w czym może/powinien pomóc sołtys a co  powinni wiedzieć sami mieszkańcy – Marcin Puchała, Justyna Krawiec-Puchała
 • Sołtys wobec wyzwań rozwoju lokalnego – dyskusja refleksyjna – Piotr Szczepański

19.45 Kolacja, zabawa

 

Sobota, 18 maja

9.00-11.00 Jarmark inicjatyw, idei i praktyk

 • Jak znaleźć partnerów do działań sołeckich wśród lokalnego biznesu i instytucji – Aleksander Warczygłowa, sołtys wsi Orzechowo;
 • „Taki dobry człowiek i gej?” – porozmawiajmy o osobach LGBT+ na wsi – Aleksandra Muzińska, Jakub Adamczyk, Fundusz dla Odmiany;
 • Nietypowe pomysły na wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego – Magdalena Chustecka;
 • Pomoc uchodźcom z Ukrainy po wybuchu wojny – rozmowa o doświadczeniach i wnioskach – Justyna Duriasz-Bułhak, Krystian Połomski, Fundacja Wspomagania Wsi;
 • Problemy wsi podmiejskich. Co zrobić, by miasto nas nie pochłonęło? – Monika Siemion, sołtyska wsi Karakule;
 • Sołtys pyta, wójt odpowiada – na każde pytanie, także o inwestycjach i pieniądzach – Joanna Wons-Kleta, wójt gminy Pawonków;
 • Wymyśl siebie – jak widzę swoją rolę w społeczności w dłuższej perspektywie – Dariusz Kraszewski
 • O pozyskiwaniu funduszy na rzecz sołectwa oraz pomysły na ich wykorzystanie – Dorota Chałupka, sołtyska wsi Tarnowska Wola;
 • O pisaniu projektów do budżetu obywatelskiego i środków z urzędów marszałkowskich – Anna Sikorska, przewodnicząca KGW Szprychy w Niedośpielinie;
 • O zaletach i wadach łączenia KGW z działaniami sołeckimi – Arkadiusz Jąkalski, sołtys wsi Topólka
 • Prawo do informacji i fundusz sołecki – zapytaj o co chcesz prawniczkę – Paula Kłucińska, Sieć Obywatelska Watchdog Polska,
 • Znak graficzny sołectwa – proces powstawania, aspekty prawne – Kamil Stepnowski, b. sołtys wsi Aleksandrowo;
 • Przygotowanie i realizacja projektów finansowanych z LGD. Jak zintegrować dwie sąsiednie wsie? – Malwina Gałecka, sołtyska wsi Jagodno
 • Psy i koty na wsi – Piotr Szczepański, Klara Malecka

11.00 – 11.30 przerwa 

11.30 – 13.00 Sesja zamykająca  

 • Co dalej na nowe czasy? Wspólna dyskusja, m.in o nowej kadencji samorządu, i o długofalowej wizji siebie jako społecznika;
 • Słowo na zakończenie – Piotr Szczepański

Spotkanie organizowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach projektu „Sołectwo na nowe czasy”. Współfinansowane jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”

 

                 

 

 

Kontakt do organizatorki: Marta Szymczyk, tel. 22 636 25 70-75, mail mszymczyk@fww.pl

 

 

O poprzednim Spotkaniu

W połowie czerwca 2023 w Mikorzynie koło Konina sto osób – sołtysek i sołtysów, liderek i liderów wiejskich z całej Polski wzięło udział w trzydniowym spotkaniu. Spotkanie zorganizowane było przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach projektu „Sołectwo na nowe czasy”. Współfinansowane zostało przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”.

Więcej o spotkaniu można przeczytać na Witrynie Wiejskiej:

 

Zapraszamy do przeczytania relacji  po spotkaniu w Mikorzynie! 

 

Wracam do domu z ogromną dawką wiedzy

 

Dwanaście problemów – sto mądrych głów. Sesja stolikowa w Mikorzynie

 

O programie Sołectwo na nowe czasy

Program „Sołectwo na nowe czasy” realizowany jest przez Fundację Wspomagania Wsi i współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”. Adresowany jest do sołtysek, sołtysów, którzy wychodzą poza sferę swoich administracyjnych obowiązków, a także lokalnych liderów i liderek.

Wierzymy, że współpraca, nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji oraz dbanie o wspólne dobro – na poziomie wsi, ale też całego kraju – to najważniejsze umiejętności, które pozwolą przygotowywać się do wyzwań, jakie przyniesie przyszłość.

W ramach programu organizujemy i wspieramy organizację spotkań sołtysów i osób, które rozważają podjęcie się tej roli. Na Witrynie Wiejskiej publikujemy materiały do czytania i oglądania.

Wszystko po to, aby:

 • rozmawiać o problemach,
 • tworzyć okazje do nawiązania międzysołeckich kontaktów,
 • podsuwać sobie nawzajem ciekawe i nowatorskie pomysły,
 • dowiedzieć się więcej o różnych rozwiązaniach i zagadnieniach, które składają się na szeroko pojętą jakość życia na obszarach wiejskich.
 • I co chyba najważniejsze – wspierać sołtysów i sołtyski we włączaniu wszystkich mieszkańców sołectwa – niezależnie od różnych interesów i problemów –  w życie wspólnoty, tak, żeby mieli poczucie, że ich głos bierze się pod uwagę w rozmaitych, skomplikowanych procesach decyzyjnych, na różnych szczeblach samorządu i w innych instytucjach.

Jeśli więc jesteś sołtyską lub sołtysem, i leży Ci na sercu przyszłość Twojej wsi – zapraszamy do śledzenia sołeckich tematów na Witrynie Wiejskiej.

Czytaj, oglądaj i pisz do nas (redakcja@fww.pl), jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się własną historią!

***

                 

 

 

Spotkanie organizowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach projektu „Sołectwo na nowe czasy”. Współfinansowane jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”.