Spotkania w Marózie

XIX Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

 

AKADEMIA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

 

W dniach 23 – 25 września 2021 r. odbędzie się 19. Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Zapraszamy do śledzenia relacji ze Spotkania w naszych mediach:

Pandemia pokazała, jak ważna jest wiedza i jej ciągłe uzupełnianie – uczenie się przez całe życie. Warto też zdobywać umiejętności pozwalające zastosować wiedzę w praktyce. Od tego jak dobrze jesteśmy przygotowani do radzenia sobie w kryzysach  zależą nie tylko indywidualne losy, ale i losy naszej społeczności, naszego kraju, czy Unii Europejskiej. To wszystko wspólnoty, których częścią jesteśmy.

W ciągu ostatniego roku dobitnie uświadomiliśmy sobie znaczenie wspólnego działania. Ale wspólnie działać w świecie i w społecznościach  podzielonych na walczące ze sobą grupy nie jest łatwo. Chcemy pokazać, że warto się uczyć i  dzięki edukacji, szczególnie tej nieformalnej niwelować  wzajemną wrogość i zasypywać okopy.

Edukacja to zadanie, które towarzyszy nam przez całe życie. To w jej niedostatkach tkwią przyczyny wielu problemów społecznych. Ale też tylko dzięki niej lepiej rozumiemy coraz bardziej różnorodny świat, zyskujemy kompetencje pozwalające sobie w nim radzić i wspólnie stawić czoło wyzwaniom;  zarówno takim, jak zmiana pracy czy wpływanie na ważne dla nas decyzje władz różnych szczebli,  jak i wielkie kryzysy – ocieplenie klimatu  czy pandemia. Uczymy się samodzielnego i krytycznego myślenia, by nie padać ofiarami uproszczonych opowieści o skomplikowanym i nieustannie zmieniającym się świecie oraz po to, by zrozumieć na co, poprzez swoje wspólne działanie, możemy wpływać. Uczymy się szanować i akceptować  innych, nikogo nie poniżać, uczymy się jak dbać o środowisko i warunki do życia dla naszych dzieci, wnuków, dla przyszłych pokoleń.

Potrzebna jest nam edukacja do wspólnego działania i kultura ciągłego uczenia się.

Zapraszamy osoby otwarte na innych, zainteresowane rozwojem swoich miejscowości, które widzą wspólnotę celów organizatorów spotkania i swoich lokalnych organizacji i są zainteresowane współpracą z innymi, osoby zainteresowane zdobywaniem wiedzy i nowych umiejętności, które pomogą im skuteczniej działać na rzecz dobra wspólnego.

Zaproszenie  kierujemy do osób związanych formalnie (jako członkinie i członkowie bądź wolontariuszki i wolontariusze) z organizacjami działającymi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Chcielibyśmy przedyskutować z uczestnikami możliwości działania na rzecz poszerzania i pogłębiania potrzebnej w życiu i działaniu wiedzy, zastanowić się wspólnie, co już umiemy, jakie mamy możliwości, a czego nam brakuje. Pokazać, że zdobywanie nowych umiejętności  jest nie tylko pożyteczne, ale też, że ciągłe pogłębianie rozumienia świata wokół, pozwala nam na lepsze życie i mądrzejsze działanie.

Będziemy też rozmawiać o tym, jak to co dzieje się w przestrzeni Internetu oddziałuje na każdą sferę naszego funkcjonowania i o tym jakie umiejętności trzeba rozwijać, by nie być ofiarą cyfrowego świata, lecz jego mieszkańcem.

Zapraszamy do rozmowy o tym, jak zmienia się świat, i o tym jakie zmiany widzimy w swoim otoczeniu. Chcemy zastanowić się nad współczesną Polską i zadać sobie pytanie,  jaki wpływ, my działający na wsi, możemy mieć na bieg spraw w kraju.

 

Jak zgłosić się na spotkanie w Marózie?

UWAGA! Poniższa wiadomość ma charakter archiwalny. Osoby, które chcą zaznajomić się z regulaminem Spotkania w Marózie i opisami warsztatów mogą to zrobić, ale rejestracja na Spotkanie jest już zamknięta.

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link poniżej). Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem Spotkania i z informacjami dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Fundację Wspomagania Wsi wraz z opisami warsztatów

Ankietę należy wypełnić i wysłać do 8 sierpnia 2021 r. do godziny 23.59. Każdy uczestnik wypełnia ankietę indywidualnie. Kompletnie i starannie wypełniona ankieta rekrutacyjna jest warunkiem zakwalifikowania do udziału w Spotkaniu, dlatego przed wysłaniem prosimy sprawdzić poprawność danych, szczególnie adresu e-mail. Po wypełnieniu ankiety na podany w niej adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia. Najczęstszą przyczyną braku maila zwrotnego jest jego przekierowanie do folderu SPAM lub błędnie wpisany adres. Zalecamy sprawdzenie skrzynki spamowej, jeśli nie otrzymaliście potwierdzenia, prosimy o przesłanie informacji o jego braku do Fundacji (maroz@fww.pl). Przesłany mail będzie zawierał link do pliku pdf, będącym potwierdzeniem zgłoszenia.

Potwierdzenie otrzymane mailem należy wydrukować i po podpisaniu przez wskazane osoby i przystawieniu pieczątki organizacji wysłać do Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA pocztą (adres: ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica) lub skan podpisanego potwierdzenia mailem na adres maroz2021@nida.pl do 12 sierpnia 2021 r.

Organizatorzy Spotkania mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie uczestników oraz ograniczenia sanitarne nakładane przez odpowiednie organy kierują zaproszenie na spotkanie do osób, które zostały w pełni zaszczepione przeciwko COVID19 nie później niż 9 września 2021, lub posiadają status ozdrowieńca (zapraszamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem http://fundacjawspomaganiawsi.pl/dlaczego-organizujemy-wydarzenia-stacjonarne-dla-osob-w-pelni-zaszczepionych/)   Osoby zgłaszające chęć udziału w Spotkaniu poproszone zostaną o podpisanie oświadczenia o zaszczepieniu, przesłanie jego skanu nie później niż 20 września 2021 na adres mailowy maroz2021@nida.pl.

Organizatorzy Spotkania zapewniają nocleg i wyżywienie.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

O Spotkaniach w Marózie

Zapraszamy do lektury relacji z ostatniego Spotkania w Marózie i do oglądania zdjęć.

Już od 2001 roku Fundacja Wspomagania Wsi wspólnie z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA organizuje Ogólnopolskie Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Spotkania odbywają się Marózie (koło Olsztynka, w woj. warmińsko-mazurskim). Celem corocznych Spotkań jest wspieranie rozwoju wsi poprzez zaangażowanie jej mieszkańców w sprawy społeczne i publiczne.

Każdego roku w Spotkaniu uczestniczy od 350 do 500 osób reprezentujących kilkaset organizacji pozarządowych działających na wsiach i w małych miejscowościach, władze samorządowe, rady sołeckie, szkoły i organizacje o zasięgu ogólnopolskim. „Maróz” jest dla nich okazją do poszerzenia umiejętności zarządzania organizacją, poznania sprawdzonych i dobrych projektów rozwoju lokalnego, uzyskania informacji o możliwościach finansowania nowych inicjatyw oraz nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Każde Spotkanie odbywa się pod hasłem przewodnim, wokół którego organizowane są warsztaty i dyskusje.

W 2021 roku odbędzie się XIX Spotkanie Organizacji działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Więcej informacji o tematyce Spotkania oraz rekrutacji dostępne będzie wkrótce.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników Spotkania w Marózie

 

Organizatorami spotkań są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Spotkanie współfinansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Zobacz spotkania z zeszłych lat:

XVIII Spotkanie (23-25.05.2019 r.) „Akademia Skutecznego Działania”

XVII Spotkanie (17-19.05.2018 r.) „Akademia Skutecznego Działania”

XVI Spotkanie (18-20.05.2017 r.) „Zanim będzie za późno”

XV Spotkanie (19-21.05.2016 r.) „Na światło dzienne”

XIV Spotkanie (21-23.05.2015 r.) „Organizacja lokalnie”

XIII Spotkanie (22-24.05.2014 r.) „Nowe wyzwania, nowe metody”

XII Spotkanie (23-25.05.2013 r.) „Ja i sąsiedztwo/społeczność/samorząd”

XI Spotkanie (24-26.05. 2012 r.) „Organizacje, samorząd. Razem czy osobno?”

X Spotkanie (19-21.05. 2011 r.) „Przyszłość, młodzież, wieś, wyzwania”

IX Spotkanie (20-22.05.2010 r.) „Małe dzieci, wychowanie, edukacja internet”

VIII Spotkanie (14-16.05.2009 r.) „Internet, edukacja, krajobraz, sztuka”

VII Spotkanie (15-17.05.2008 r.) „Dziedzictwo kulturowe”

VI Spotkanie (17-19.05.2007 r.) „Internet na wsi- wieś w Internecie”

V Spotkanie (11-13.05.2006 r.) „Nasza Wspólnota, Nasza Wieś, Nasza Świetlica”

IV Spotkanie (12-14.05.2005 r.) „Technologie informacyjne w rozwoju społeczności lokalnych”

III Spotkanie (6-8.05.2004 r.) „Od pomysłu do projektu”

II Spotkanie (maj 2003 r.)

I Spotkanie (19-22.03.2002 r.)