Szkoła Młodych Liderów Wiejskich

Program, prowadzony w latach 2001-2002, adresowany był do organizacji lub grup młodzieżowych działających na rzecz społeczności lokalnej na wsi i w miasteczkach do 10 000 mieszkańców. Uczestnikami Szkoły była młodzież w wieku 15 – 22 lata. Warunkiem uczestnictwa w programie było przesłanie zgłoszenia wraz z opisem własnego projektu działań.

Program miał na celu wykształcenie grupy młodych liderów wiejskich przygotowanych do inicjowania i realizacji różnego rodzaju działań społecznych w swoich gminach i na rzecz mieszkańców tych gmin. Szkoła Młodych Liderów Wiejskich była rozwinięciem programu Młodzież Gmina Środowisko (MGŚ). Młodzież, która przeszła przeszkolenie w programie MGŚ prowadziła część zajęć. W Szkołach Liderów uczestniczyła również młodzież ze Słowacji i Ukrainy.

Oprócz zajęć mających na celu rozwinięcie umiejętności organizowania działań społecznych w swoich środowiskach, do programu wprowadzono zajęcia dotyczące kultury ludowej i ochrony dziedzictwa kulturowego na wsi, procesów integracyjnych na świecie oraz wolnego rynku.

Do końca roku 2001 przeprowadzono sześć Szkół Liderów:

 1. w Janowie Lubelskim (58 uczestników),
 2. w Sztumie (47 uczestników),
 3. w Książu Wielkim (53 uczestników)
 4. w Narewce (45 uczestników).
 5. w Cetniewie (52 uczestników)
 6. w Warszawie Falenicy (24 uczestników).

Uczestnicy Szkół pochodzili z powiatów: bartoszyckiego, bielskiego, elbląskiego, giżyckiego, hajnowskiego, janowskiego, kętrzyńskiego, kieleckiego, malborskiego, miechowskiego, pińczowskiego, olsztyńskiego, poddębickiego, rawskiego, słupskiego, stalowowolskiego, starachowickiego, wielickiego, wysokomazowieckiego.

Pięciodniowe zajęcia składały się z następujących bloków tematycznych:

 1. „Komunikacja międzyludzka. Jak rozpocząć dzieło.” Cykl warsztatów uczących planowania i realizacji różnego typu przedsięwzięć w społeczności lokalnej.
 2. „Kultura wsi polskiej”. Cykl zajęć praktycznych (taniec, śpiew, film, teatr) i teoretycznych mających zainteresować uczestników tradycyjną kulturą wiejską. Ponad to warsztaty zwracają uwagę na konieczność zachowania dziedzictwa kulturowego zarówno w sferze kultury wysokiej, kultury materialnej jak i zwyczajów.
 3. „Unia Europejska”. Podstawy wiedzy nt. wspólnot europejskich oraz procesów integracyjnych.
 4. „Poruszanie się po rynku pracy w warunkach konkurencji i planowanie ścieżki kariery”. Warsztaty poświęcone bezrobociu i wolnemu rynkowi.
 5. „Jak napisać wniosek o dotację”, praktyczna nauka pisania wniosków o dotację o rozliczania się z dotacji.

W 2002 roku zorganizowano trzy szkoły liderów. Brało w nich udział 71 uczestników (w tym 3 Tatarów Krymskich). Reprezentowali oni 29 organizacji lub grup nieformalnych. Po zakończeniu warsztatów, 26 uczestników nadesłało wnioski o dotację małych projektów. Dobrze ocenionych przez Fundację zostało 18 wniosków, a wnioskodawcy otrzymali dotacje po 2000 złotych na realizacje projektów.