Szkolenie animatorów społeczno-gospodarczych z Mołdowy

W 2004r. Fundacja prowadziła jeden międzynarodowy program szkoleniowy pt. „Zapobieganie wykluczeniom społecznym: polskie doświadczenia w aktywizacji obszarów wiejskich”.

Celem projektu było zaprezentowanie stosowanych w Polsce metod i sposobów aktywizacji społeczno-gospodarczej środowisk lokalnych zagrożonych marginalizacją oraz ocena możliwości adaptacji tych rozwiązań na grunt mołdawski.

Wspólny projekt polegał na wymianie doświadczeń i organizacji wizyty studyjnej w Polsce grupy dwunastu animatorów społeczno-gospodarczych z Mołdowy. Animatorzy zostali przeszkoleni w zakresie sprawdzonych w Polsce metod i rozwiązań stosowanych przez polskich liderów wiejskich w rozwoju społeczności na szczeblu lokalnym.

Wizyta ta zrealizowana została w dniach 14-21 listopada 2004r. na terenie województw świętokrzyskiego i woj. podkarpackiego.