Warsztaty szkoleniowe

Zapraszamy na nasze cykliczne warsztaty!

Od początku swojego istnienia Fundacja Wspomagania Wsi (a wcześniej także Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w wodę) prowadzi szkolenia i warsztaty dla mieszkańców z obszarów wiejskich.

Regularnie od 2005 roku Fundacja merytorycznie wspiera członków lokalnych organizacji wiejskich w ich społecznej działalności. Celem tego programu jest wspieranie aktywnych społecznie osób ze wsi i małych miasteczek, poprzez podnoszenie ich umiejętności planowania i realizacji projektów na rzecz własnych społeczności oraz zarządzania organizacjami, do których należą.

Obecnie zapraszamy lokalnych liderów z obszarów wiejskich (i z miasteczek do 6000 mieszkańców) na cztery warsztaty, które odbywają się w Łowiczu (woj. łódzkie).

Łącznie od 2005 r. do lutego 2020 r. w 198 warsztatach w Łowiczu uczestniczyły 4353 osoby z  2543 organizacji.

Lista warsztatów:

 • Warsztat KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. Więcej informacji
  Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
  inf. o naborze w listopadzie 2020 r.
 • Warsztat PLANOWANIE i REALIZACJA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH. Więcej informacji
  Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
  22 – 25 października 2020 r. warsztat odwołany
 • Warsztat PROJEKT. I CO DALEJ? Więcej informacji 
  Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
  inf. o naborze w listopadzie 2020 r.
 • Szkolenie KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEJSKĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ. Więcej informacji
  Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
  inf. o naborze w listopadzie 2020 r.

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Warsztaty organizowane i ogłaszane są cyklicznie.

Relacje z warsztatów i opinie uczestników znajdują się na dole strony. Zapraszamy do czytania!

Dodatkowych informacji udziela:

Monika Słotwińska-Łychota
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1
01-022 Warszawa
e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl
tel.: (+22) 636 25-70 do 75; faks: (+22) 636 62 70