Warsztaty szkoleniowe

Zapraszamy na nasze warsztaty!

Od początku swojego istnienia Fundacja Wspomagania Wsi (a wcześniej także Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w Wodę) prowadzi szkolenia i warsztaty dla mieszkańców z obszarów wiejskich.

Regularnie od 2005 roku Fundacja merytorycznie wspiera członków lokalnych organizacji wiejskich w ich społecznej działalności. Celem tego programu jest wspieranie aktywnych społecznie osób ze wsi i małych miasteczek poprzez podnoszenie ich umiejętności planowania i realizacji projektów na rzecz własnych społeczności oraz zarządzania organizacjami do których należą. Łącznie od 2005 r. do czerwca 2021 r. w 196 warsztatach w Łowiczu uczestniczyło 4305 osób z  2499 organizacji.

Systematycznie zapraszamy lokalnych liderów z obszarów wiejskich (i z miasteczek do 6000 mieszkańców) na odpowiadające ich potrzebom warsztaty, których miejscem realizacji zazwyczaj jest Łowicz (woj. łódzkie).

Poniżej prezentujemy aktualne tematy naszych warsztatów:

Na tej stronie (a także stronie główniej www.fww.org.pl) zamieszczamy informacje o rozpoczęciu naborów na powyższe warsztaty.

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Relacje z dotychczasowych warsztatów i opinie uczestników znajdują się w linkach w dole strony. Zapraszamy!

 

Dodatkowych informacji udziela:

Monika Słotwińska-Łychota
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1
01-022 Warszawa
e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl