Wieś obywatelska

Projekt realizowany był w 2005 roku.  W 75% finansowany był z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zarządzanego przez Ministerstwo Polityki Społecznej.

Projekt skierowany był do liderów terenów organizacji wiejskich działających na terenie wsi i miast liczących do 6.000 mieszkańców.  Program szkoleń obejmował planowanie i realizację projektów społecznych na terenach wiejskich, pozyskiwanie funduszy, wykorzystanie internetu do tych działań.

W ramach szkolenia zorganizowano 7 warsztatów szkoleniowych (wszystkie odbyły się w Łowiczu ze względu na położenie niemal w środku Polski i łatwy dojazd). Uczestniczyło w nich 208 osób (głównie liderów różnych organizacji wiejskich, także sołtysów) którzy reprezentowali 107 różnych organizacji. Szkolenie było bezpłatne, jednakże uczestnicy musieli dojechać na koszt własny bądź na koszt organizacji, którą reprezentowali.

 

Szkolenie w Łowiczu Szkolenie w Łowiczu

Praca grupowa w trakcie szkolenia”Planowanie i realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych”