NetCorps. Kanadyjsko-Polsko-Ukraiński Program Wymiany Młodzieży

Sześciomiesięczny program szkoleniowy dla młodzieży, od 2001r. do 2005 r. prowadzony we współpracy Fundacji Wspomagania Wsi, kanadyjskiej organizacji Canada World Youth (http://canadaworldyouth.org/), Akademi Ostrohskiej (obecnie Uniwersytet Narodowy Akademia Ostohska http://www.oa.edu.ua/en/) na Ukrainie. Trzy pierwsze edycje programu realizowane były na terenie Kanady i Ukrainy, ostania edycja realizowana była w Kanadzie i w Polsce, w gminie Płużnica (woj. kujawsko-pomorskie).

W każdej z czterech edycji programu brało udział 16 uczestników w wieku 19 – 24 lata, w tym 8 Kanadyjczyków/Kandyjek, 4 Ukraińców/Ukrainek i 4 Polaków/Polek, którzy stanowili grupę złożona z 8 par, składających się z osób tej samej płci. Grupą kierowało dwoje Kierowników Grupy. Za pracę całego zespołu odpowiadało troje Kierowników Programu (jeden z Kanady, jeden z Ukrainy i jedne z Polski).

Pierwsze trzy miesiące programu uczestnicy spędzali w Kanadzie, pozostałe trzy miesiące na Ukrainie/Polsce.

Celem programu było kształtowanie w jego uczestnikach postaw obywatelskich w tym pozytywnej postawy wobec rozwoju demokracji i integracji międzynarodowej oraz poszanowania innych kultur poprzez doświadczanie znaczenia wolontariatu, społecznej aktywności i odpowiedzialności. Ponadto w trakcie programu uczestnicy poszerzali swoją wiedzę dotyczącą nowoczesnych technologii komputerowych.

Zarówno w Kanadzie jak i na Ukrainie/Polsce przez trzy dni w tygodniu uczestnicy pracowali społecznie w małych przedsiębiorstwach, szkołach, przedszkolach, domach opieki społecznej i służbach komunalnych. W zakres pracy wchodziły np.: ustanawianie połączeń internetowych, przygotowywanie stron internetowych, projektowanie pojedynczych stanowisk oraz całej sieci komputerowej, przygotowywanie elektronicznej bazy danych, przygotowywanie i opracowywanie dokumentów, konfigurowanie twardych dysków. Pozostałe dwa dni wypełnione były zajęciami edukacyjnymi przygotowywanymi przez pary uczestników.

Koszty programu ponoszone były przez CWY (80%), FWW (10%) i uczestników (10%).

W czterech edycjach programu uczestniczyło 64 młodych ludzi, w tym 32 obywateli/ obywatelek Kanady, 16 obywateli/obywatelek Polski i 16 obywateli/obywatelek Ukrainy.

Gminy, na których terenie realizowany był Program NetCorps:

Kanada:

2001/2002 Camrose, Alberta
2002/2003 Saskatoon, Saskatchewan
2003/2004 Lloydminster, Alberta
2004/2005 Grande Preire, Alberta

Ukraina: 2001/2004 – Ostroh

Polska: 2004/2005 Płużnica

Polscy uczestnicy programu NetCorps reprezentowali następujące gminy:
2001/2002 – Bielsk Podlaski, Olsztynek, Rawa Mazowiecka
2002/2003 –  Ciechanowiec, Sypniewo, Barciany, Świętajno
2003/2004 – Miłki, Cekcyn, Płużnica, Przedburz
2004/2005 – Cykarzew, Kołbiel, Miłki, Srebrna Góra

 

Kanadyjscy uczestnicy witają koleżanki i kolegów z Polski i Ukrainy, przyjeżdżających szkolnym autobusem na obóz otwierający program.