Edward Kosina – Firma Metkos

Kowalstwa nauczył go ojciec. Zarówno on jak i jego bracia kontynuują tradycje rodzinne. Do dzisiaj w jednym z budynków gospodarczych istnieje stare palenisko i tradycyjne urządzenia do kowalstwa.

Kowalstwa nauczył go ojciec. Zarówno on jak i jego bracia kontynuują tradycje rodzinne. Do dzisiaj w jednym z budynków gospodarczych istnieje stare palenisko i tradycyjne urządzenia do kowalstwa.

Pan Edward po wielu latach kontynuuje zawód ojca. Zatrudnia obecnie 4 pracowników. Wykuwa bramy, ogrodzenia, balustrady, wykonuje konstrukcje stalowe. Skorzystał z możliwości, jakie dało wejście Polski do UE i ze środków pomocowych- kupił kabinę do malowania proszkowego.

Skorzystał również z pożyczki FWW kupując specjalistyczne urządzenia przydatne w nowoczesnym kowalstwie. Jak sam mów jego klientami są mieszkańcy okolicznych miejscowości.