Witryna Wiejska

Wsparcie dla aktywnych społeczności lokalnych.

Niezbędnik sołtysa

Sołtysowanie to praca dla aktywnych społeczników. Dzisiejszy sołtys ma pod opieką wieś, czasem kilka. Nie jest wynagradzany. Wybierany jest przez mieszkańców wsi na 4 lata kadencji. Ma większą swobodę działania, niż chociażby jego poprzednik z epoki PRL-u. Ale działalność współczesnego sołtysa podlega większej krytyce samych mieszkańców wsi, jak i kontroli władz lokalnych - rady gminy, burmistrza czy wójta, które sprawują nadzór nad działalnością sołectwa.

zobacz więcej

Inwestycje budowlane bez pozwolenia

Od początku roku obowiązuje znowelizowane prawo budowlane. Nowe przepisy uprościły procedury, zwolniły część budynków z konieczności uzyskania pozwoleń na budowę lub dokonywania zgłoszeń, skróciły termin wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń oraz doprecyzowały zapisy stanowiące o istotnym odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego.

zobacz więcej

Jak prawidłowo przeprowadzić zbiórkę publiczną?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, warunkiem przeprowadzenia zbiórki publicznej jest jej zgłoszenie na portalu www.zbiorki.gov.pl. Dane umieszczane na tej stronie internetowej dotyczą organizatora zbiórki, ilości zebranych środków, ale także sposobu ich rozdysponowania. Dzięki temu każdy ma dostęp do informacji, jakie powodzenie miała zbiórka oraz jak zebrana gotówka i dary zostały rozdzielone.

zobacz więcej

Mała loteria fantowa – jak ją zgłosić i przeprowadzić?

Loterie fantowe stanowią nieodłączny element festynów strażackich, pikników szkolnych czy zbiórek parafialnych. Niestety słuszne intencje nie zawsze idą w parze ze znajomością prawa. Otóż wszelkie inicjatywy, w których zakupione losy biorą udział losowaniu nagród dla ich uczestników podlegają regulacjom ustawy o grach hazardowych. Ta z kolei nakłada obowiązek zgłoszenia takiej loterii do właściwego organu.

zobacz więcej

Sprzedaż ziemi cudzoziemcom – nowelizacja przepisów

Kontrola sprzedaży ziemi Skarbu Państwa przez agencje nieruchomości rolnych, którą przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że obowiązujące przepisy nie są wystarczające do zapewnienia pozyskiwania pełnej informacji i dokumentacji o transakcjach z udziałem cudzoziemców, a przez to uniemożliwiają prawidłowe prowadzenie rejestrów MSWiA. Realizując zalecenia NIK, ministerstwo przygotowało nowelizację przepisów.

zobacz więcej