Najpierw przeprowadzili diagnozy, teraz zaplanują swoje projekty. Drugi warsztat w ramach PoleDziałania

Jędrek Godlewski, 21 października 2019 (17:12)
Na warsztat z komunikacji i planowania projektów dla uczestników projektu PoleDziałania przyjechało 19 młodych aktywistów z całej Polski. W trakcie czterech dni m.in. zaprezentowali wnioski z diagnoz swoich miejscowości, dyskutowali jak mówić, żeby być słyszanym szczególnie przez lokalny samorząd oraz zastanawiali się, jak określić cele działań, które w ramach PolaDziałania zrealizują wiosną przyszłego roku.

Warsztat odbył się w dniach 11 – 14 października 2019 r. w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim i był drugim z czterech spotkań zaplanowanych na pierwszą edycję PolaDziałania. W czerwcu 2019 r. grupa przyjechała do Warszawy, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać o radościach i trudach pracy nastoletniego aktywisty (więcej informacji o spotkaniu zapoznawczym tu: PoleDziałania: za nami pierwsze spotkanie!).

Przed uczestnikami jeszcze dwa spotkania. Jedno będzie poświęcone ocenie planów działań młodzieży i zagadnieniom związanym z realizacją projektów, a drugie podsumowaniem projektu i ich działań.

Diagnoza potrzeb…

W trakcie czerwcowego warsztatu poprosiliśmy uczestników o zdiagnozowanie problemów lub obszarów do rozwoju w ich miejscowościach. W Smardzewicach poznaliśmy wnioski z ich badań.

Wielu aktywistów wskazało na potrzebę wzbogacenia oferty lokalnych ośrodków kultury, zachęcenia rówieśników i młodszą młodzież do różnych form aktywności pozaszkolnej, dialogu międzypokoleniowego czy walki ze smogiem.

… punktem wyjścia do zaplanowania działania

Kwestie te zostały punktem wyjścia do planowania działań społecznych, które uczestnicy przeprowadzą po warsztacie zimowym – wiosną 2020 r. Przed przystąpieniem do planowania, młodzi aktywiści skupili się na zagadnieniach komunikacyjnych będących ważnym aspektem pracy, którą wykonają w najbliższych miesiącach.

Ich zadaniem będzie bowiem nie tylko zaplanowanie działań, ale także zrekrutowanie grupy projektowej i pozyskanie lokalnego partnera instytucjonalnego.

Komunikacja to ważny element projektu

Żeby ułatwić im to zadanie, rozmawialiśmy m.in. o barierach komunikacyjnych i strategiach ich pokonywania, o tym dlaczego posługiwanie się precyzyjnym językiem jest tak istotne oraz o tym, jak zrozumieć punkt widzenia osób i instytucji, z którymi będą się stykać.

Warsztaty w ramach projektu PoleDziałania odbywają się metodami aktywnymi. Bazujemy też na doświadczeniu uczestników.

Czym jest PoleDziałania?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu? Przejdź do odpowiedniej podstrony. Obserwuj też kanały informacyjne Fundacji Wspomagania Wsi. Wiosną 2020 r. ruszamy z rekrutacją do nowej edycji PolaDziałania!