“Czy jesteśmy może klientami władzy? A może jesteśmy obywatelami?” XX Spotkanie Organizacji Działających na Wsi w Starych Jabłonkach

Jędrek Godlewski, 9 maja 2022 (10:59)
W tym roku bardziej niż kiedykolwiek zwracamy się ku przyszłości. Ta myśl przyświeca XX Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich (dawniej Spotkania w Marózie), które rozpoczęło się dziś w Starych Jabłonkach w powiecie ostródzkim. Niemal 300 aktywnych społecznie mieszkańców i mieszkanek wsi z całej Polski od 5 maja przez dwa kolejne dni będzie brało udział w debatach, rozmowach, warsztatach i sesjach wymiany doświadczeń.

 

Od lat celem Spotkań Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich jest wzmacnianie osób działających na wsi, umożliwienie im wzajemnego inspirowania się oraz czerpania wiedzy od doświadczonych trenerów i siebie nawzajem, a także prowokowanie do spoglądania na rzeczywistość z różnych perspektyw.

Chociaż od dłuższego czasu Spotkania odbywają się pod hasłem Akademia Wspólnego Działania, co roku w rozmowach, na warsztatach czy wykładach pojawiają się nowe tematy istotne dla wspólnot lokalnych, ale też ważne z perspektywy globalnej. Od ponad dwóch lat zmagamy się z epidemią koronawirusa w Polsce, a od niedawna z ekonomicznymi i społecznymi skutkami zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Historyczne wydarzenia ostatnich lat to wyzwanie dla nas wszystkich, w tym dla organizacji społecznych.

Odniósł się do tego w wystąpieniu inauguracyjnym Piotr Szczepański, prezes Fundacji Wspomagania Wsi.

Ostatnio obchodziliśmy święto Konstytucji 3 Maja. Co się wówczas wydarzyło? Konstytucja była ukoronowaniem próby reform Rzeczypospolitej, ale została ona przegrana. I zakończyła się wojną z Rosją, co finalnie doprowadziło do rzezi Pragi – ostatniego starcia zbrojnego insurekcji kościuszkowskiej, a zarazem ostatniej bitwy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ludność Pragi została wymordowana, pozostała część polskich żołnierzy, ale i działaczy stała się uchodźcami. Znaleźli się między innymi we Włoszech, gdzie rozpierzchli się po różnych frontach Europy. Tam narodził się nasz hymn, którego słowa stworzył Józef Wybicki. Hymn był programem politycznym tych ludzi, ale gdyby nie fakt, że doprowadzono do upadku Rzeczpospolitej, to nie trzeba byłoby tego programu politycznego tak głosić. Dzisiaj żyjemy w cieniu wojny, w zasadzie jesteśmy państwem frontowym tego konfliktu. Niezwykle istotne jest w tej sytuacji, żebyśmy zadali sobie pytania: Kim my jesteśmy? Czy jesteśmy mieszkańcami? Czy jesteśmy może klientami władzy? A może jesteśmy obywatelami? Bo kiedy bylibyśmy obywatelami, musiałoby być jakieś dobro wspólne. Jest nim nasza społeczność, w której działamy. Dobrem wspólnym jest również władza, która nie może być wyobcowana. To powinna być władza, która jest z nas. To powinna być nasza władza! (…) Rzeczą niezwykle istotną jest to, byśmy byli razem, by sprostać tej wojennej sytuacji. Musimy działać i być razem w naszych społecznościach, razem z tą władzą. Ta władza musi być nasza i musi być dla nas. Musi służy najwyższemu dobru, jakim jest Rzeczpospolita.

Przez trzy dni uczestnicy i uczestniczki brali udział w warsztatach szkoleniowych. W ich trakcie poruszone zostały takie tematy jak sztuka budowania wartościowych relacji, współzarządzanie publicznymi pieniędzmi, cyfrowe narzędzia w rozwoju organizacji, wykorzystywanie potencjału mieszkańców w planowaniu działań czy profilowanie działań Kół Gospodyń Wiejskich.

W trakcie Spotkania było też dużo czasu na prezentowanie działań uczestników. Goście prezentujący dobre praktyki to praktycy, którzy podzielili się wiedzą o swoich dokonaniach. Wśród nich była Karolina Suska, która opowiedziała o idei organizowania Żywych Bibliotek – przestrzeni, w której każdy może podważyć stereotypy i krytycznie przyjrzeć się temu, jak myśli o innych. Edyta Koper omówiła, co może, a czego nie może robić Koło Gospodyń Wiejskich, które chce prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Robert Klonowski rozmawiał o roli ochotniczych straży pożarnych w środowisku wiejskim.

W tym roku organizatorzy postawili na maksymalną ilość interakcji między uczestnikami. Oprócz wspomnianych rozmów z praktykami, uczestnicy i zaproszeni goście mogli dzielić się z innymi swoim doświadczeniem w dwóch osobnych blokach zajęciowych – Wzajemne Inspiracje oraz Festiwal Inicjatyw i Idei.

Spotkania Organizacji Działających na Terenach Wiejskich od 2001 roku są organizowane przez Fundację Wspomagania Wsi wspólnie z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA. Każdego roku w Spotkaniu uczestniczy od 200 do 500 osób reprezentujących kilkaset organizacji pozarządowych działających na wsiach i w małych miejscowościach, władze samorządowe, rady sołeckie, szkoły i organizacje o zasięgu ogólnopolskim. Spotkanie jest dla nich okazją do poszerzenia umiejętności zarządzania organizacją, poznania sprawdzonych i dobrych projektów rozwoju lokalnego, uzyskania informacji o możliwościach finansowania nowych inicjatyw oraz nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. W ubiegłych latach Spotkania miały miejsce w Marózie k. Olsztynka. W tym roku po raz pierwszy w Starych Jabłonkach w powiecie ostródzkim.

 

Czytaj także

Program XX Spotkania w Starych Jabłonkach

XX Spotkanie w Starych Jabłonkach na zdjęciach