Działać międzypokoleniowo. Poradnik Witryny Wiejskiej

Magdalena Gromek-Kowalczyk, 31 marca 2016 (7:15)
Zapraszamy do lektury nowego poradnika, który na zlecenie Witryny Wiejskiej opracowała Iwona Raszeja-Ossowska. Poradnik "Działać międzypokoleniowo" zawiera praktyczne informacje o organizacji współpracy międzypokoleniowej.

Jego celem jest wspieranie nauczycieli, edukatorów, opiekunów, animatorów w koordynowaniu udanych programów i projektów między pokoleniami, promujących uczenie się, zrozumienie i wzajemny szacunek między pokoleniami na terenach wiejskich.

Poradnik_dzialac_miedzypokoleniowo

Relacje,  kontakty międzypokoleniowe to nieodłączny element funkcjonowania społeczeństw,  w  tym wiejskich społeczności lokalnych. Przemiany cywilizacyjne, postęp kulturowy, gospodarczy, ekonomiczny, technologiczny i zmiany w
sferze obyczajowej spowodowały  załamanie  relacji  międzypokoleniowych  w  rozumieniu tradycyjnym. Jeszcze  kilkanaście  lat  temu relacje  międzypokoleniowe,  w  tym  szczególnie  w społecznościach wiejskich, oparte były na szacunku oraz hierarchii wynikającej z wieku. Były mocno osadzone w życiu wielopokoleniowej rodziny.
Dziś w Polsce, podobnie jak i w wielu innych krajach, coraz bardziej zauważalny jest z anik rodzin wielopokoleniowych, co ma wpływ na  coraz  mniejszy kontakt  między  seniorami  a  ludźmi  młodymi.  W  rezultacie  mogą  kształtować
się  stereotypy  i negatywne postawy zarówno wobec osób starszych, jak i osób młodych. Jak to zmienić, dowiesz się z naszego poradnika.

Poradnik dostępny jest  do pobrania w pliku PDF: http://witrynawiejska.org.pl/data/generacje_24_3_2016.pdf