„Edukacja przez całe życie”. 19. Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie

Jędrek Godlewski, 7 października 2021 (14:34)
Edukacja przez całe życie, to temat 19. Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich, które po roku przerwy wróciło do Maróza k. Olsztynka. Niemal 200 aktywnych społecznie mieszkańców i mieszkanek wsi z całej Polski wzięło udział w debatach, rozmowach, warsztatach i sesjach wymiany doświadczeń. Spotkanie odbyło się w dniach 23 - 25.09.2021 r.

Od lat celem Spotkań w Marózie jest poszerzenie umiejętności skutecznego działania osób działających na wsi oraz umożliwienie im wzajemnego inspirowania się oraz czerpania wiedzy od doświadczonych trenerów i siebie nawzajem.

Zwykle też na każdym Spotkaniu podejmowany jest inny temat istotny dla wspólnot lokalnych, ale też ważny z perspektywy globalnej. W tym roku organizatorzy skupili się na zagadnieniu, które w erze epidemii COVID-19, zmian w oświacie czy postępującego kryzysu klimatycznego, wydaje się szczególnie istotne.

 

Czytaj również: Uczyć się przez całe życie. O roli Spotkań w Marózie

 

– Wyzwania dotyczące edukacji obywatelskiej, prawnej i ekologicznej. Te obszary są obecnie priorytetem, jeśli chodzi o edukację, która jest tematem tegorocznego Spotkania w Marózie – mówi Krzysztof Margol, prezes Fundacji Nida, współorganizator Spotkania w Marózie. – Ważne jest, żeby wstrząsnąć świadomością społeczną, tak, żeby edukacja miała przełożenie na konkretne działania lokalne, ale też na decyzje polityków – dodaje.

szczepanski-i-margol-maroz
Od lewej: Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Krzysztof Margol,
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

 

Przez trzy dni uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w debatach, rozmowach i warsztatach. Tematyka tych aktywności to między innymi szkoły jako centra życia lokalnego, zmiany klimatu, życie na wsi w perspektywie 5, 10 i 15 lat, kompetencje cyfrowe, mowa nienawiści czy wypalenie wśród osób zaangażowanych społecznie. Organizatorzy zadbali też o przestrzeń dla uczestników, którzy chcą podzielić się z innymi doświadczeniami ze swojej działalności społecznej.

Uczestnicy i uczestniczki 19. Spotkania w Marózie w trakcie przerwy między zajęciami

 

Czytaj również: Program 19. Spotkania w Marózie

 

Spotkania w Marózie od 2001 roku są organizowane przez Fundację Wspomagania Wsi wspólnie z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA. Każdego roku w Spotkaniu uczestniczy od 200 do 500 osób reprezentujących kilkaset organizacji pozarządowych działających na wsiach i w małych miejscowościach, władze samorządowe, rady sołeckie, szkoły i organizacje o zasięgu ogólnopolskim. „Maróz” jest dla nich okazją do poszerzenia umiejętności zarządzania organizacją, poznania sprawdzonych i dobrych projektów rozwoju lokalnego, uzyskania informacji o możliwościach finansowania nowych inicjatyw oraz nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

 

Uczestnicy i uczestniczki 19. Spotkania w Marózie w trakcie gier integracyjnych

 

Czytaj również: Relacja ze Spotkania w Marózie w 2019 roku.