Młodzieżowy Festiwal Form

Film

W ramach ścieżki FILM uczestnicy mogą zgłaszać krótkometrażowe filmy, zarówno dokumentalne, jak i fabularne. Możliwe jest także zrealizowanie utworu mającego charakter reklamy społecznej.

zobacz więcej

Gra

W ramach ścieżki GRA uczestnicy mogą zgłaszać gry wiejskie, miejskie, terenowe, przestrzenne i pokoje zagadek.

zobacz więcej

Sztuki perfomatywne

W ramach ścieżki SZTUKI PERFORMATYWNE uczestnicy mogą zgłaszać następujące formy: spektakl, performans, akcja performatywna, spacer performatywny, instalacja dźwiękowa, działanie ruchowe, rzeźba społeczna.

zobacz więcej