Fundacja Wspomagania Wsi w liczbach

1987-2021. Najważniejsze działania.

OD PONAD 30 LAT ODPOWIADAMY NA POTRZEBY LUDZI NA WSI

Wspieranie budowy elektrowni wodnych i innych niekonwencjonalnych źródeł energii

Nisko oprocentowane lub nieoprocentowane pożyczki

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pożyczki na budowę niekonwencjonalnych źródeł energii

423 pożyczki na łączną kwotę
36 466 800 zł.
Powstało 309 elektrowni wodnych
i 23 wiatrowe,
15 kolektorów słonecznych
i 1 elektrownia biogazowa

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                                           

Wspieranie budowy i remontów szkół

Nisko oprocentowane pożyczki w 24 gminach (9 147 000 zł)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kredyty na budowę szkół – program „Lepsza Szkoła” 2003

Kredyty na dokończenie rozpoczętych inwestycji szkolnych oraz remonty,
24 gminy, 8 847 000 zł

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pomoc dla szkół – nieoprocentowane pożyczki

1 pożyczka 300 000 zł

                                                           
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017