JA, MY, ONI – informacje dla uczestników warsztatu

Jędrek Godlewski, 30 stycznia 2019 (11:08)
Fundacja Wspomagania Wsi wraz z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza wójtów i burmistrzów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na kolejne spotkanie Akademii Wójta.

Początek kadencji to moment, w którym zmieni się nasze życie, od tej pory podporządkowane problemom samorządu. To też dobra chwila, by przygotować urząd do pracy na najbliższe 5 lat.

Celem najbliższego spotkania Akademii Wójta jest wspólne zastanowienie się, jak istotne jest zachowanie dystansu do spraw, jakie toczą się w urzędzie.  Porozmawiamy o tym, jak zachować równowagę psychiczną i nie zatracić się w pracy , aby rozłożyć siły na całą kadencję oraz planować, rozdzielać zadania i je egzekwować. Od pierwszego dnia urzędowania trzeba pamiętać, że do kolejnych wyborów tylko pięć lat  i jeśli dobrze nie zaplanuje się działań, to  kadencja może okazać się niepotrzebnie wyczerpującym doświadczeniem.

W trakcie spotkania przeprowadzimy razem dwudniowy warsztat JA, MY, ONI

Część pierwsza: nastawiona na Ja (wszystko wokół osoby wójta i dla niego) – jak nie zabierać pracy do domu, szanować siebie, aby starczyło sił na całą, albo i kilka kadencji i nie zniszczyć życia prywatnego.

Część druga: nastawiona na My (sztuka zbudowania zespołu, który będzie umiejętnie grał na wójta), ale również umiejętne budowanie relacji ze wszystkimi interesariuszami (tu wyborcami) tj: pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, Radni (ci za i ci przeciw), rodzice dzieci w szkołach i przedszkolach, członkowie NGO, pozostali mieszkańcy, przeciwnicy polityczni, zwolennicy itd. – Mój urząd, moi wyborcy, moja opozycja – Jak zarządzać ludźmi i relacjami  od pierwszego dnia po wygranych wyborach.

Część trzecia: nastawiona na właściwe przyjmowanie sygnałów zwrotnych ze swojego otoczenia, radzenie sobie z hejtem, bezpodstawną krytyką i bardzo niebezpiecznym i zwodniczym przytakiwaniem.

TERMIN I MIEJSCE

Akademia Wójta zaprasza chętnych do pałacu w Turznie (ok. 15 km od Torunia) do wyboru w dwóch terminach 13-15 marca i 10-12 kwietnia. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie:

https://crm.fundacjawspomaganiawsi.pl/zapisy/akademia/aww19

Koszt dwudniowego pobytu ponoszą uczestnicy i wynosi on około 450 zł. Za rezerwację miejsc odpowiada Fundacja Wspomagania Wsi na podstawie zgłoszeń elektronicznych. Fundacja ponosi również koszt prowadzenia zajęć i wyżywienia uczestników. Wszyscy uczestnicy zakwaterowani zostaną wyłącznie w jednoosobowych pokojach.

Ewentualne indywidualne życzenia prosimy o uzgadnianie z recepcją hotelu: telefonicznie +48 (56) 642 31 00, lub mailem recepcja@palac-romantyczny.com.

 

PROGRAM SPOTKANIA

 

Dzień pierwszy (środa)

16.00     powitanie uczestników

16.15     skąd przybywamy, kim jesteśmy

17.30     JA, MY, ONI warsztat prowadzi Marzena Łotys, psycholog biznesu, od lat związana z Akademią Wójta

19.00     kolacja

 

Dzień drugi (czwartek)

07.30     śniadanie

09.00     JA, MY, ONI

13.00     czas na rekreację, zapraszamy uczestników do SPA

14.30     obiad

15.00     jaki wpływ na nasze samorządy będą miały zmiany  demograficzne i gospodarcze – prezentacja raportu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich” – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

16.30     wasz problem, nasza odpowiedź –  tradycyjnie próbujemy znaleźć odpowiedzi na wasze lokalne problemy, prowadzi Wiesława Kwiatkowska

19.00     kolacja

 

Dzień trzeci (piątek)

07.30     śniadanie

09.00     wszystkich chętnych zapraszamy na wycieczkę do gminy Chełmża, planowany powrót do hotelu 13.00

 

AKADEMIA WÓJTA

Akademia Wójta to cykliczne spotkania samorządowców (głównie wójtów i burmistrzów) mające na celu uzupełnianie wiedzy wobec zmieniającego się prawa, postępu technologicznego i społecznego. Celem programu jest rozwijanie współpracy z samorządowcami jako rzeczywistymi gospodarzami procesów rozwojowych i tworzenie okazji do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Pomysł stworzenia Akademii zrodził się w czerwcu 2011 roku podczas debaty podsumowującej Program e-VITA. W czasie tego spotkania zdiagnozowano potrzebę działań edukacyjnych dla starostów, burmistrzów i wójtów małych gmin. Ciągle zmieniające się prawo oraz postęp technologiczny i społeczny wymagają od władz samorządowych nieustannego uzupełniania swojej wiedzy. Tym bardziej, że w małych gminach (wiejskich i miejsko-wiejskich) wójt podejmuje osobiście decyzje w najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców. Celem Akademii Wójta zatem jest umożliwienie samorządowcom stałego uzupełniania wiedzy.

Kilkudniowe spotkania obywają się dwa lub trzy razy do roku, w różnych częściach Polski. O aktualnych naborach informujemy na naszej stronie internetowej, a także poprzez nasz newsletter.

Akademia Wójta organizowana jest przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego.

Więcej na http://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/akademia-wojta/

TURZNO i CHOPIN

Turzno leży na pograniczu Kotliny Toruńskiej i Ziemi, w gminie Łysomice, powiecie toruńskim, w odległości zaledwie kilkunastu kilometrów od Torunia. Na terenie gminy znajduje się malownicze Jezioro Kamionkowskie oraz rezerwat Las Piwnicki. W okolicy warto zobaczyć: kościół św. Mikołaja w stylu gotyckim (odnowiony w 1882 r.) w Papowie Toruńskim; kościół gotycki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XVI w. w Gostkowie.

Od lat trzydziestych XVIII w. Turzno było w posiadaniu Zboińskich, którzy wybudowali w Turznie pałacyk w stylu klasycystycznym. Od początku XIX w. właścicielem tych ziem był Augustyn Bartłomiej Działowski, który wraz ze swoją rodziną, pod koniec lata 1825 r. podejmował młodego Chopina. Nie są znane szczegóły pobytu Chopina w Turznie. Wiadomo jedynie, że wizyta trwała kilka dni.

Podczas drugiego lata spędzonego w Ziemi Dobrzyńskiej Fryderyk odbył kilka dalszych wycieczek. Jedną z nich był wyjazd do Turzna na Ziemi Chełmińskiej.

Była to wycieczka poza granicę Ziemi Dobrzyńskiej, jak i ówczesną granicę prusko-rosyjską. Mimo, iż te tereny znajdowały się wówczas pod zarządem pruskim, majątek, do którego udano się z Szafarni, był prawdziwym polskim dworem o długiej tradycji, ostoją patriotyzmu. Znajdowała się tam bogata kolekcja dzieł sztuki i doskonale wyposażona biblioteka. Zapewne nie brakowało także dobrego instrumentu, klawikordu lub może nawet fortepianu.

Obecny, główny pałac w Turznie wzniesiono w połowie XIX w. na miejscu poprzedniego, którego fundatorem był Augustyn Działowski. Projektantem zachowanego do dziś pałacu, jak również altany parkowej (pawilonu parkowego) o charakterze zameczku był Henryk Marconi. W pierwszej połowie XX w. rodzina Gajewskich dobudowała lewe skrzydło budynku. Do zespołu pałacowego od bramy wjazdowej wiedzie aleja kasztanowa. Obok rozciąga się kilkunastohektarowy park krajobrazowy ze starodrzewem, w którym najstarszymi okazami są dwa platany, buk pospolity i dąb szypułkowy.

Na podstawie: http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/places/poland/id/575