Maróz 2012: Jak poprawić jakość współpracy pomiędzy organizacjami a administracją?

Magdalena Gromek-Kowalczyk, 25 czerwca 2012 (13:46)
W 2011 roku ukazał się kolejny numer "Analiz i Opinii" Instytutu Spraw Publicznych pt. Jak poprawić jakość współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją samorządową? autorstwa Grzegorza Makowskiego.


Jedna z konkluzji tego opracowania jest następująca: „Współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową koncentruje się na najniższym, gminnym szczeblu. Poprawa relacji między oboma sektorami na tym właśnie szczeblu jest więc kluczem do podniesienia jakości współpracy w skali kraju”.

Zachęcamy do lektury całego tekstu, ściśle związanego z tematyka tegorocznego spotkania w Marózie.