Jak uczyć przedsiębiorczości?

Jędrek Godlewski, 13 lipca 2017 (13:26)
Niemal tysiąc przeszkolonych mieszkańców wsi i małych miast oraz ponad tysiąc godzin szkoleń. Trenerzy i trenerki edukacji finansowej podsumowali rok swoich działań w ramach programu „ABC przedsiębiorczości III. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”.

Celem projektu zakończonego 31 marca 2017 r. było rozbudzenie zainteresowania przedsiębiorczością, a także wzrost poziomu wiedzy oraz umiejętności z zakresu otwierania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej u 900 mieszkańców wsi i miast do 20 000 mieszkańców w wieku 16+ z całej Polski. W trakcie 60 osiemnastogodzinnych szkoleń trenerzy i trenerki przekazali słuchaczom praktyczną wiedzę z zakresu otwierania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. Na dwudniowe spotkanie podsumowujące, które odbyło się w Łowiczu na przełomie czerwca i lipca 2017 r., przybyło 12 trenerów.

Kim jest słuchacz?

Zdaniem trenerów efektywne szkolenie to takie, na które zgłosi się wielu zmotywowanych słuchaczy, ale jak zadbać o wysoką frekwencję? Ważne, żeby poznać realne potrzeby przyszłych uczestników. Zawsze istnieje ryzyko wykruszania się osób, szczególnie, gdy szkolenie musi odbyć się poza miejscem ich zamieszkania. Nastroje potencjalnych słuchaczy najłatwiej wybadać w trakcie spotkania informacyjnego.

Na szkoleniu należy też zadbać o dobrą atmosferę, na przykład pamiętając o tym, że trener lub trenerka nie muszą być ekspertami w każdej dziedzinie. Warto zatem wykorzystać wiedzę słuchaczy jako zasób, który podnosi merytoryczną wartość szkolenia.

Otwarcie na młodych

Trenerzy i trenerki dużo czasu poświęcili też specyfice pracy z młodzieżą. Ich zdaniem w grupach zdominowanych przez młodych pojawia się więcej zaskakujących pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto, zdaniem uczestników spotkania w Łowiczu, warsztatowa formuła szkoleń bardzo dobrze zdaje egzamin w pracy z młodymi.

Dobrym tego przykładem jest historia przytoczona przez jedną z trenerek.  Na jej szkoleniu pojawili się uczniowie, którzy w szkole otrzymywali słabe stopnie. Mimo to podczas warsztatu doskonale poradzili sobie z samodzielnym sporządzeniem biznesplanu. Następnie, korzystając z wiedzy wyniesionej ze szkolenia, zaczęli uzyskiwać lepsze stopnie w szkole, czym zaskoczyli nauczycieli i samych siebie.

Wysiłek się opłaca

Wysiłek trenerów i trenerek oraz, co ważniejsze, uczestników szkoleń przynosi efekty. Zdaniem zebranych w Łowiczu, po szkoleniach, słuchacze zyskują większą świadomość tego, czy są gotowi do założenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim jednak uświadamiają sobie, z czym muszą się zmierzyć, gdy podejmą decyzję o pracy na własny rachunek.

Dowiedz się więcej o programie

ABC przedsiębiorczości.