Kastracja kotów na terenach wiejskich przynosi wiele dobrego nam, kotom i innym zwierzętom

Magdalena Gromek-Kowalczyk, 4 lipca 2024 (12:42)
Koty na wsi są wszędzie. Widzimy je na podwórkach, drogach, w lasach, w miejscach bardzo odległych od siedzib ludzkich.

Często widzimy kocie zwłoki rozjechane na drogach.  Nie widzimy rannych i umierających na poboczach. Zwierzęta często chowają się, by spokojnie umrzeć. Koty wolno żyjące stały się częścią ekosystemu i często są zagrożeniem dla jego równowagi. Koty potrafią ograniczyć populację np. ptaków, co wpływa na całe środowisko.

O korzyściach płynących z kastracji kotów przeczytasz na naszej Witrynie Wiejskiej: https://witrynawiejska.org.pl/2024/07/04/kastracja-kotow-na-terenach-wiejskich-przynosi-wiele-dobrego-nam-kotom-i-innym-zwierzetom/