Komunikacja w społeczności lokalnej. Co jest ważne?

Jędrek Godlewski, 7 grudnia 2017 (14:16)
Przy okazji listopadowego warsztatu w Łowiczu zapytaliśmy uczestników, na co zwrócić uwagę w  komunikacji z otoczeniem.

Na warsztat „Komunikacja w społeczności lokalnej”, który cyklicznie odbywa się w Łowiczu, co roku przyjeżdża kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji działających na wsi. Najczęściej są to ludzie, którzy już od dawna działają społecznie. Jeśli tak, dlaczego o komunikacji z otoczeniem chcą wiedzieć więcej?

– Cały czas trzeba myśleć, co robić, żeby organizacja, która już jest rozpędzona i prężnie działa, nie straciła kontaktu ze społeczeństwem – mówi pani Alicja Rymszewicz ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Trygort. Wtóruje jej pan Janusz Kowiranda ze Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Zgierskiej, dla którego warsztat był okazją do refleksji nad praktycznym zastosowaniem wiedzy, którą posiada od dawna.

Wiedza to jedno, ale w trakcie warsztatu uczestnicy ćwiczą też tzw. umiejętności miękkie, czyli np. sposoby przełamywania barier w komunikacji, m.in. z wykorzystaniem negocjacji i empatii.

Teoria i praktyka

Praktyczny wymiar spotkania spodobał się pani Wiolettcie Pisarskiej ze Stowarzyszenia Aktywni Gminy Międzyrzec, która jednocześnie jest też sołtyską. – Miałam już pewne kompetencje potrzebne do rozmawiania ze społecznością lokalną, ale zajęcia praktyczne pomogły mi je poszerzyć. Warsztat mobilizuje do podjęcia wysiłku myślowego. Obserwujemy siebie i innych w nieraz zaskakujących sytuacjach. W trakcie wykładu nie uzyskalibyśmy takich efektów.

– Ponadto – mówi pani Bożena Skoczeń ze Stowarzyszenia „Borowik” na rzecz Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim. – W trakcie szkolenia działamy z ludźmi, których dopiero co poznaliśmy. To ułatwia później kontakt z ludźmi, na rzecz których pracujemy i którzy na początku też są nam obcy.

Wymiana doświadczeń

Nasz warsztat to nie tylko mieszanka wykładu i zajęć praktycznych. Jest to także okazja do wymiany doświadczeń w kuluarach. Z tej możliwości skorzystała pani Bożena Skoczeń. – Cenię sobie to, że w Łowiczu spotykam ludzi zaangażowanych społecznie. Nie obawiam się ujawnić przed nimi swoich słabości. Jeśli mam podnosić sobie poprzeczkę i szlifować umiejętności, to właśnie z nimi i dzięki ich konstruktywnej krytyce.

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do skuteczniejszej współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. Spotkanie odbywa się cyklicznie. Kolejna informacja o naborze zostanie podana w lutym 2018 r.