Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową

Magdalena Gromek-Kowalczyk, 2 stycznia 2023 (8:55)
Ogłaszamy nabór uczestników na jedyne w 2023 roku szkolenie pn. "Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową". Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawidłowego zarządzania swoimi organizacjami w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i rachunkowe.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie przeznaczone jest dla CZŁONKÓW ZARZĄDÓW organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub przygotowujących się do rejestracji lub w trakcie rejestracji), działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Szkolenie NIE jest skierowane DO KSIĘGOWYCH, nawet jeśli są oni członkami zarządów organizacji.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, na szkolenie przyjmujemy po jednym przedstawicielu zarządu. Jednakże jeśli z danej organizacji zgłosi się druga osoba, jej zgłoszenie zostanie umieszczone na liście rezerwowej i jeśli zwolni się miejsce na liście głównej, zostanie zaproszona na warsztat.

Dlaczego warto uczestniczyć w tym warsztacie?

Każdy Członek Zarządu powinien wiedzieć:

  • jakie są podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania jego Organizacji;
  • jakie akty wewnętrzne Organizacja musi mieć uchwalone;
  • kto w Organizacji odpowiada za wszelkie nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych i  kto może, zgodnie z przepisami, te księgi prowadzić;
  • czym różni się organizacja pozarządowa posiadająca status pożytku publicznego i nie posiadająca takiego status;
  • kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić  działalność odpłatną a kiedy działalność gospodarczą;
  • że żadna organizacja pozarządowa nie jest “z automatu” zwolniona z podatku dochodowego i VAT i kiedy organizacja stanie się (czynnym) płatnikiem tych podatków;
  • i jeszcze parę innych istotnych zasad…

Nie zawsze przedstawiciele zarządów organizacji pozarządowych posiadają pełną wiedzę o odpowiedzialności finansowo-prawnej bezpośrednio na nich spoczywającej. Naszym celem jest by w trakcie jednego, relatywnie niedługiego szkolenia, w jasny i czytelny sposób przedstawić tę wiedzę tak, by w przyszłości bez przeszkód mogli oni realizować działania przewidziane w statutach organizacji, którymi zarządzają. Uczestnictwo w szkoleniu pomoże w przyszłych rozmowach z księgowymi na temat podejmowanych i planowanych przez organizacje działań, na przykład podczas planowania budżetów przyszłych projektów, tak by były one zgodne ze statutem organizacji i ogólnie obowiązującymi przepisami.

Osoby, które brały udział w szkoleniu przed styczniem 2021 r. mogą ponownie przesłać swoje zgłoszenie, jednak pierwszeństwo uczestnictwa będą miały osoby zgłaszające się po raz pierwszy.

Kto poprowadzi szkolenie?
Szkolenie prowadzone będzie przez specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Trenerka prowadzi biuro rachunkowo-doradcze, którego główna oferta skierowana jest do stowarzyszeń i fundacji oraz jest Prezeską Zarządu Fundacji działającej na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i profesjonalizacji trzeciego sektora.

Czego można będzie się nauczyć?
Program szkolenia zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej organizacji społecznej do działania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Poruszymy w nim następujące zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych:
•    Tworzenie oraz działalność stowarzyszeń i fundacji w Polsce;
•    Prowadzenie działalności nieodpłatnej/odpłatnej/gospodarczej przez organizacje pozarządowe;
•    Podstawowe zasady rachunkowe w organizacjach pozarządowych, takie jak polityka rachunkowości;
•    Zasady podatkowe w organizacjach pozarządowych;
•    Prowadzenie sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych.

Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział w całym szkoleniu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.

Koszt udziału w szkoleniu:
Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w szkoleniu takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca realizacji szkolenia.

Gdzie i w jakim terminie odbędzie się szkolenie?
Szkolenie odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco. Uczestnicy zakwaterowani będą w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych. Poniżej podajemy termin szkolenia.

Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
24-26 lutego 2023r.
UWAGA! BRAK MIEJSC!

W pierwszym dniu szkolenia zajęcia rozpoczynają się około godz. 12.00, a ostatniego dnia kończą ok. 14.00.

UWAGA: Jednorazowo w szkoleniu może brać udział maksymalnie 20 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszenia, gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Ponieważ w 2023 r. odbędzie się tylko jedno tego typu szkolenie, bardzo prosimy o rozważne planowanie swoich terminarzy. Rezygnacja z udziału w szkoleniu w ostatniej chwili będzie skutkowała brakiem możliwości udziału w kolejnych jego edycjach.  

Jak wziąć udział w szkoleniu?
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu, prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres mslotwinskalychota@fww.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń podany jest w powyższej tabeli.
Potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 8 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na które zostaną Państwo zakwalifikowani.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami uczestników biorącymi udział w poprzednich edycjach tego szkolenia:

Po szkoleniu „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową”

Osoby działające społecznie muszą dobrze znać prawo? Muszą!

 

Zapraszamy!
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Monika Słotwińska-Łychota
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa
e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl