“Ku chwale sołectwa!” II Edukacyjne Spotkanie Sołtysów i Sołtysek

Magdalena Gromek-Kowalczyk, 19 marca 2022 (13:02)
Ponad 60 sołtysów i sołtysek z całej Polski wzięło udział w II Edukacyjnym Spotkaniu Sołtysów i Sołtysek w Bronisławowie nad Zalewem Sulejowskim zorganizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi. Projekt umożliwiający sołtysom_kom przede wszystkim pierwszej kadencji wzmocnienie swoich kompetencji oraz sieciowanie z innymi sołtysami wrócił po dwóch latach.

 

Uczestniczki i uczestnicy II Edukacyjnego Spotkania Sołtysek i Sołtysów

 

Inspiracje i nowe kontakty

 

Trzydniowe spotkanie, które odbyło się nad Zalewem Sulejowskim w dniach 18 – 20.03.2022, to potężna dawka inspiracji. Pierwszego dnia uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w rozmowie z dr. hab. Sławomirem Kalinowskim z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, który opowiedział o koncepcji smart wsi.

 

dr. hab. Sławomir Kalinowski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

– W idei smart wsi na pierwszym miejscu są nie nowoczesne technologie, a kapitał ludzki, nasze możliwości, nasze umiejętności, nasza aktywność – mówi Sławomir Kalinowski. – Czyli wszystko to, co potrafimy zrobić, żeby poprawić jakość życia, usług publicznych i sięgać po zasoby lokalne. Może to być ogród wodny chroniący miejscowość przed zalaniem, interaktywna tablica informacyjna, czy aplikacja na smartfon, która pokazuje informacje o zabytkach, po sfotografowaniu ich telefonem – dodał.

W trakcie Edukacyjnego Spotkania Sołtysów i Sołtysek nie zabrakło czasu na cenną wymianę doświadczeń i nawiązywanie kontaktów. Podczas piątkowej sesji rozmów w podgrupach sołtysi i sołtyski zaprezentowali swoje działania w takich obszarach, jak budowanie marki sołectwa od zera, relacje organizacji społecznych z samorządem, aktywność grup nieformalnych, czy przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na wsi.

 

Wiedza i przykłady z życia

 

Spotkanie Sołtysów i Sołtysek to także intensywne i napakowane treścią wykłady oraz warsztaty prowadzone przez doświadczonych samorządowych i społecznych praktyków.

Aldona Sucharzewska i Anna Zielińska ze Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk w trakcie wykładu pt. “Co sołtys może zrobić dla ludzi i zwierząt?” zwróciły uwagę na problem bezdomności zwierząt na wsi.

 

Aldona Sucharzewska, Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk

 

– Każda gmina ma wydzielony budżet na zajmowanie się bezdomnymi zwierzętami. W gminie Pruszcz Gdański w 2019 r. wydano ponad 120 tys. zł, żeby odłowić trzydzieści psów. Większość schronisk to przedsiębiorstwa prywatne, które nie zabezpieczają należycie zwierząt – mówi Aldona Sucharzewska.

Anna Zielińska, Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk

 

Temat ten został pogłębiony z uczestnikami Spotkania Sołtysów i Sołtysek w trakcie sesji rozmów w podgrupach.

W kolejnych dniach uczestnicy wzięli udział  w warsztatach, na których w mniejszych grupach sołtysi rozmawiali o sytuacji w swoich miejscowościach oraz zdobywali nową wiedzę.

O relacji sołtysa z mieszkańcami opowiadał Michał Nowak, sołectwo Radunica. Grażyna Dębska, prezeska Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza skupia, skupiła się na omówieniu funduszu sołeckiego i alternatywnych form finansowania sołectwa ze środków zewnętrznych. Uczestnicy i uczestniczki mogli także porozmawiać z Andrzejem Andrzejewskim o tym, jak zarządzać konfliktem lokalnym.

Ostatniego dnia Robert Wujek, sołectwo Sangrodz, opowiedział o współpracy sołectwa z Kołem Gospodyń Wiejskich. Maja Winiarska-Czajkowska, ze Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza wygłosiła wykład o tym, jak być liderem lub liderką w swojej społeczności.

***

Tekst: Jędrek Godlewski

Fot. Jędrek Godlewski i Przemysław Chrzanowski