Mieszkańcy projektują centrum Gogolina

Jędrek Godlewski, 18 sierpnia 2017 (17:02)
Gdy opadną szlabany, ulice momentalnie wypełnia warkot silników i duszące spaliny. W centrum Gogolina na Opolszczyźnie nieraz bywa tak, że przejazd kolejowy zamknięty jest przez 8 godzin w ciągu doby. Władze gminy chcą to zmienić i pytają mieszkańców, czego jeszcze brakuje im w centrum ich miasta. W ostatnią niedzielę w Kamieniu Śląskim w ramach programu Nasza Przestrzeń II odbyły się konsultacje planu zagospodarowania centrum Gogolina.

W Gogolinie krzyżują się dwie ważne arterie komunikacyjne. W osi wschód-zachód miasto przecina droga wojewódzka nr 409, a od północy wpada do niego linia kolejowa E30 Opole – Kędzierzyn Koźle. Po gogolińskich torach rocznie przejeżdża ok. 30 000 pociągów, co oznacza, że w ciągu doby szlabany są zamknięte średnio przez 8 godzin. To z kolei powoduje wielogodzinne zatory drogowe, które stały się koszmarem mieszkańców.

Z problemem od dawna borykają się też władze gminy. W zeszłym roku zaczęto jednak poważnie rozmawiać o przebudowie torowiska z PKP S.A. W planach jest także wybudowanie wiaduktu nad torami, co pozwoli na rozładowanie ruchu w centrum miasta. Mając to na uwadze włodarze postanowili zapytać mieszkańców, jak chcieliby zmienić przestrzeń uwolnioną od samochodów.

Makieta centrum Gogolina: przejazd kolejowy (zaznaczony na czarno) i planowany orientacyjny przebieg wiaduktu (zaznaczony na czerwono).

 

W tym celu w trakcie odpustu św. Jacka w Kamieniu Śląskim zorganizowano konsultacje planu zagospodarowania centrum Gogolina. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach programu Fundacji Wspomagania Wsi „Nasza Przestrzeń II”.

– W Gogolinie znajduje się 5 ha niezagospodarowanych terenów. Jest to obszar w centrum, czyli miejsce, z którego korzystać powinno jak najwięcej ludzi. Chcemy, żeby mieszkańcy wskazali funkcje, których brakuje im w tej przestrzeni – powiedziała Bernadeta Janik, inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska. – Wiele osób mówiło, że brakuje im terenów zielonych i rekreacyjnych oraz ścieżek rowerowych. Pojawił się też świetny pomysł, żeby na skarpach projektowanego wiaduktu stworzyć tory saneczkowe i stoki narciarskie dla dzieci – dodała pani Janik.

Bernadeta Janik (pierwsza od prawej).

 

Mieszkańcy, przestawiając piankowe domki na makiecie, wspominali też, że w centrum Gogolina brakuje ładnej architektury, restauracji, placów zabaw czy toalet. W rozmowach prowadzonych przy stoliku konsultacyjnym często można było usłyszeć wyrazy pozytywnego zaskoczenia zaangażowaniem urzędników.

Uczestnicy konsultacji społecznych przy makiecie centrum Gogolina.

 

– Takie inicjatywy są potrzebne. Mieszkańcy cieszą się, gdy ich pomysły są realizowane przez urząd – powiedziała Ewa Wiklak, uczestniczka konsultacji. – Do gminy Gogolin przybywa coraz więcej osób, rodzi się coraz więcej dzieci. Projektując tereny miasta, należy zadbać o potrzeby różnych grup wiekowych, w tym o potrzeby ludzi starszych – dodał Leszek Wiklak, uczestnik konsultacji.

Jak działa Nasza Przestrzeń II

Do projektu zapraszamy samorządy do 20 tys. mieszkańców, które planują albo już rozpoczęły procedury związane z uchwaleniem planu miejscowego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wspólnie z urzędnikiem odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne w gminie określamy cele konsultacji, ich zakres i dobieramy narzędzia. Tworzymy też budżet oraz harmonogram, a następnie przekazujemy grant.

W ramach współpracy z Fundacją zapraszamy też na dwudniowe spotkanie do siedziby FWW. Wspólnie przeprowadzamy diagnozę sytuacji planistycznej (np. powody przystąpienia do planu, obszary) i społecznej (np. kto mieszka w okolicy, na kogo najbardziej wpłyną przyjęte rozwiązania). Następnie wybieramy tematy, które faktycznie warto omówić i ustalić z mieszkańcami.

***

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń” kolejne samorządy. Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym. Formularze zgłoszeniowe i opisy projektu znajdują się tutaj.

Projekt „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.