Programy ze środków BGK

   

Fundacja Wspomagania Wsi we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prowadzi program mikropożyczkowy w województwie kujawsko-pomorskim. Program finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .

 

 

Program „Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw”

 • Jednostkowa pożyczka  do 100 tys. PLN
 • dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działających na rynku maksymalnie 5 lat
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • minimalne oprocentowanie w wysokości połowy aktualnie obowiązującej stopy bazowej lub oprocentowanie rynkowe (stopa bazowa +1 %)
 • oprocentowanie stałe w okresie kredytowania

Cel finansowania:

 • Inwestycje mające na celu:
  a) wzmocnienie podstawowej działalności mikroprzedsiębiorstwa,
  b) zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych mikroprzedsiębiorstwa,
  c) przechodzenia mikroprzedsiębiorstwa na nowe rynki produktowe.
 • Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.
 • Preferencje w finansowaniu mają:
  a) inwestycje w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata,
  b) inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Okres spłaty: do 72 miesięcy
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

Łączna wartość programu 14  634 146,34 PLN (środki UE 12 000 0000 zł  i wkład własny FWW 2 634 146,34 PLN).

Pożyczki udzielane są do maja 2023 r.

 

Program „Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw – płynność”

 

DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW ZAKOŃCZONA. DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE !

 

 • Jednostkowa pożyczka  do 100 tys. PLN
 • dla mikroprzedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19
 • działających do 5 lat, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej
 • oprocentowanie od 0,0% w skali roku, stałe w całym okresie finansowania.

Cel finansowania:

Środki z Pożyczki płynnościowej dla Mikroprzedsiębiorstw mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe w celu utrzymania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, powstałe nie wcześniej niż w dniu 1 lutego 2020 r. (łącznie z tym dniem) w tym np.:

 • koszty wynagrodzenia pracowników (w tym także składkowe należne ZUS, US),
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy powstałe po 1 lutego 2020 r. (łącznie z tym dniem),
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (bieżąca rata – rata z terminem spłaty między 1 lutego 2020 r., a ostatnim dniem okresu wydatkowania Jednostkowej Pożyczki.)

Łączna wartość programu 4 000 000 PLN (w tym opcja 2 000 000 PLN)

Pożyczki były udzielane do 30 czerwca 2021. Program został zakończony.

 

Skonsultuj się z doradcą finansowym i weź pożyczkę

 

Aldona Furmaga

ul. Legionów 32

86-300 Grudziądz

kom. 692 207 168

aldonafurmaga.doradcafinansowy@gmail.com

 

Bogumił Piernik

ul.  Sudecka 5/29

87-300 Brodnica

kom. 604 797 311

piernik@op.pl

 

Janusz Chudyk

PPHU Agroserwis Janusz Chudyk

Redecz Kalny 54/7

87-890  Redecz Kalny

oraz

PPHU Agroserwis

ul. Lipowa 1B

87-890 Lubraniec

tel. 600 891 479

jchudyk@wp.pl

 

Przewodnicy Kredytowi Sp. z o.o.

Jan Biednik  i Konrad Koliński

ul. Powstania Listopadowego 4a/5

85-686 Bydgoszcz

Adresy e-mail:

jan.biednik@przewodnicykredytowi.pl

konrad.kolinski@przewodnicykredytowi.pl

Tel. Jan Biednik:  696 924 757

Tel. Konrad Koliński: 669 805 760

 

Marek Mądrowski

ul. Leśna 9

88-330 Gębice

tel. 692 207 168

mmadrowski@gebice.pl

 

Biuro Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie

ul. Bellottiego 1

01-022 Warszawa

 

Joanna Rataj

email: jrataj@fww.pl

tel.: 22 636 25 70 do 75

 

Wojciech Chmiel

email: wchmiel@fww.pl

tel. 22 636 25 70 do 75

 

 

Wnioski pożyczkowe, wzory umów, regulaminy i inne dokumenty dla pożyczkobiorców znajdziesz tutaj.