Konsultacja w gm. Długosiodło

Nasza Przestrzeń II. Gmina Długosiodło myśli o naturze

Jędrek Godlewski, 7 czerwca 2017 (13:30)
Powodów, żeby porozmawiać o wspólnej przestrzeni jest wiele. W gminie Długosiodło biorącej udział w programie Fundacji Wspomagania Wsi "Nasza Przestrzeń II" wyzwaniem okazała się natura. Władze samorządowe, mieszkańcy, eksperci i moderatorzy spotkali się, żeby porozmawiać, jak tworzyć wspólną przestrzeń uwzględniając warunki naturalne.

 

Trudne tereny zalewowe

Tereny zalewowe są dla samorządów dużym wyzwaniem. Włodarze szukają więc różnych sposobów, żeby powodzie wyrządzały jak najmniej szkód. Władze gminy Długosiodło postanowiły zorganizować spotkanie otwarte dla  mieszkańców z ekspertami w zakresie urbanistyki.

Konsultacja w gm. Długosiodło

Nie wszystkie tereny zagrożone powodzią są objęte zakazem budowy. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie warunki należy spełnić, żeby na takim obszarze zbudować dom lub ośrodek rekreacyjny. Zdaniem ekspertów, gdy planowa inwestycja nie utrudnia ochrony przed powodzią oraz nie powoduje zwiększenia ryzyka powodziowego, można ją zrealizować na zagrożonym terenie. Zainteresowani usłyszeli też, jakie mają prawa, gdy ich nieruchomość znajduje się na terenie, który został objęty zakazem budowy.

Woda przyciąga ludzi

Władze gminy planują stworzenie zalewów, które mają stać się miejscem rekreacji. O zdanie w tej kwestii zapytano właścicieli działek planowanych do przeznaczenia pod teren inwestycji. Zaproszono ich na zajęcia warsztatowe.

Konsultacja w gm. Długosiodło

Uczestników podzielono na cztery grupy uwzględniając przy tym ich miejsce zamieszkania lub położenie nieruchomości, których są właścicielami. Grupom zostały udostępnione mapy z wrysowanymi wariantami obszarów obejmujących tereny zajęte pod planowane zalewy w okolicach wsi Długosiodło. Uczestnicy najpierw nanieśli na mapy lokalizacje swoich domów lub posiadanych terenów. Następnie, korzystając z naklejek, zaznaczyli miejsca, które powinny być przeznaczone do użyteczności publicznej, takie jak plaża, parking, czy plac zabaw, oraz zgłaszali własne pomysły na zagospodarowanie terenu.

Wyniki prac w grupach przedstawiono na forum. Mieszkańcy wybrali najlepsze ich zdaniem warianty planowanych zalewów pod względem atrakcyjności lokalizacji i bezpieczeństwa. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani w planowanie wspólnej przestrzeni. Ich zdaniem realizacja inwestycji spowoduje, że gmina Długosiodło oraz miejscowość Długosiodło zyskają na popularności wśród turystów.

Natura nie jest zagrożeniem

Na osobnym spotkaniu otwartym dyskutowano o inwestycjach na terenie objętym programem szczególnej ochrony przyrody Natura 2000. Uczestnicy obawiali się, że restrykcje środowiskowe ograniczą im możliwość budowania domów.

Konsultacja w gm. Długosiodło

Planiści zapewnili uczestników, że program Natura 2000 to nic strasznego, a na pewno nie stanowi zagrożenia dla obecnych i przyszłych właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Długosiodło (80% powierzchni gminy objęta jest tym programem).

W trakcie zajęć wyjaśniono , że program Natura 2000 to nie tylko ograniczenia, ale też korzyści związane m.in. z zwiększeniem szans dla samorządów na zdobycie dofinansowania na budowę czy remont dróg, kanalizacji, ścieżek rowerowych lub programy edukacyjne i szkoleniowe oraz na rozwój turystyki.

Dołącz do programu Nasza Przestrzeń II

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń” kolejne samorządy. Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym. Formularze zgłoszeniowe i opisy projektu znajdują się tutaj.

Projekt „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz także:

Nasza Przestrzeń II. Gogolin słucha młodych, a Mieścisko…?

Nasza przestrzeń II. Nowe gminy w projekcie