Nasza Przestrzeń II. Gogolin słucha młodych, a Mieścisko…?

Jędrek Godlewski, 31 maja 2017 (13:56)
O kształcie przestrzeni powinni decydować wszyscy, którzy ją zamieszkują. W gminach Mieścisko i Gogolin biorących udział w programie Fundacji Wspomagania Wsi "Nasza Przestrzeń II" władze samorządowe umożliwiły to ich mieszkańcom. Zainteresowani głośno dyskutowali o swoich potrzebach, obawach i pomysłach na lepsze sąsiedztwo.

 

Turbiny wiatrowe w Mieścisku

W gminie Mieścisko mieszkańców oraz władze samorządowe do rozmowy skłoniło uchwalenie Ustawy o lokalizacji turbin wiatrowych. Zgodnie z nowymi przepisami turbiny muszą być oddalone od terenów zamieszkałych o dziesięciokrotność swojej wysokości. W przypadku instalacji w gminie Mieścisko jest to odległość równa ok. 1 300 m. Ustawa pozwala na uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dopuszczającego zabudowę mieszkaniową w mniejszej odległości od turbin niż minimalna. Jest jednak jeden warunek. Nowy MPZP należy uchwalić w ciągu trzech lat, czyli do 15 lipca 2019 r.

Problem rozpoznały władze samorządowe i zorganizowały spotkanie z ekspertami w zakresie energetyki wiatrowej, na które zaproszono mieszkańców. Początkowo płomienna debata ustąpiła merytorycznej rozmowie, w trakcie której, przy pomocy zdjęć i map komputerowych, ustalono, na których obszarach ma być dopuszczona zabudowa mieszkaniowa. Przemyślano także kwestię wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego. W spotkaniu ważną rolę odegrały moderatorki. Jako osoby bezstronne umiejętnie rozładowały emocje mieszkańców i mieszkanek gminy, dzięki czemu udało się merytorycznie porozmawiać o problemie nowej ustawy.

W czerwcu 2017 r. odbędzie się kolejne spotkanie, w trakcie którego mieszkańcy będą mogli złożyć swoje wnioski. Mogą to robić także za pomocą platformy internetowej udostępnionej przez Fundację Wspomagania Wsi.

Gmina Gogolin słucha młodych…

O tym jak ważne jest włączanie mieszkańców do współtworzenia samorządności wiedzą też włodarze gminy Gogolin. W marcu 2017 r. władze lokalne zorganizowały spotkanie młodzieży z ekspertami w zakresie urbanistyki.

Około pięćdziesięcioro uczniów z okolicznych szkół miało okazję opowiedzieć o swoich potrzebach i oczekiwaniach względem zagospodarowania przestrzeni gminny. Pojawiły się więc postulaty stworzenia większej ilości terenów rekreacyjnych z alejkami, po których można poruszać się np. na rolkach, czy bezkolizyjnego przejścia przez linię kolejową.

Władze gminy prowadzą negocjacje w sprawie przebudowy infrastruktury drogowej. Postulaty uczniów zostaną uwzględnione już na etapie tworzenia studium. Samorządowcy doskonale zdają sobie sprawę, że słuchanie potrzeb młodych mieszkańców, to sposób na długoletnie zaangażowanie ich w współtworzenie gminy oraz budowanie w nich poczucia odpowiedzialności za naszą wspólną przestrzeń.

… i przedsiębiorców

Władze samorządowe wspierają także rozwój przedsiębiorczości w gminie w ramach programu Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014 – 2020 i robią to z głową.

W kwietniu 2017 r. zorganizowano spotkanie samorządu gminy z lokalnymi przedsiębiorcami. Jednym z tematów spotkania było omówienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przedsiębiorcy mieli więc okazję wspólnie przedyskutować kierunki rozwoju i możliwości inwestycyjne na terenie gminy. Rozmawiano o nowych nieruchomościach, rozwoju infrastruktury technicznej oraz o ochronie środowiska.

Spotkanie okazało się potrzebnym i skutecznym przedsięwzięciem. Dzięki rozmowom samorządowcy poznali potrzeby przedsiębiorców, a ci mieli okazję do swobodnej wymiany pomysłów. Po przeprowadzeniu analiz i bilansu terenu złożone zostaną wnioski do studium, lecz konkretne propozycje zmian w przestrzeni pojawią się dopiero na etapie planów miejscowych. O szczegółach zmian na swoich działkach przedsiębiorcy będą mogli porozmawiać na osobnych spotkaniach w sołectwach.

Zobacz także:

Nasza przestrzeń II. Nowe gminy w projekcie

Fundacja Wspomagania Wsi rekrutuje samorządy