Jak o domowych finansach uczyć osoby dorosłe?

Jędrek Godlewski, 22 września 2017 (13:27)
Dorośli najlepiej uczą się, gdy rozumieją wartość tego, czego się uczą i mają wpływ na proces nauki. Dlatego mimo wcześniej ustalonego planu szkolenia powinny odpowiadać na specyficzne potrzeby danej grupy. Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji należących lub zainteresowanych  działaniami Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej spotkali się w Fundacji Wspomagania Wsi i wymienili doświadczeniami z pracy z dorosłymi w ramach programów edukacji finansowej.

 

Po pierwsze skupić się na potrzebach odbiorcy

Realizując programy edukacji finansowej należy pamiętać o różnych motywacjach ich odbiorców.  Ludzie bowiem chcą uczyć się z różnych powodów.

Ciekawy wniosek dotyczył pracy z osobami dorosłymi, które wychowują małe dzieci. Zdaniem przedstawicieli Fundacji Innowacja i Wiedza, która prowadziła zajęcia dla tej grupy, są to ludzie otwarci na nowe doświadczenia i wiedzę. Pojawienie się dziecka często jest momentem, gdy któryś z rodziców rezygnuje z pracy. Ponieważ urlop macierzyński oddala od rynku pracy, rodzice chętnie angażują się do projektu edukacji finansowej.

Zmiany życiowe, które motywują do działania, nie zawsze są szczęśliwe. Wiedzą o tym kursanci, którzy uczęszczali na zajęcia Związku Biur Porad Obywatelskich. W 2016 do biur całej sieci zgłosiło się 4000 osób w z problemem zadłużenia i utraty mieszkania. 40% klientów warszawskiej placówki to osoby z krańcowym zadłużeniem lub zagrożone utratą mieszkania.

W takich sytuacjach rolą doradcy jest przede wszystkim minimalizowanie stresu i dopilnowanie formalności. Edukacja finansowa schodzi wtedy na dalszy plan. Dopiero po dłuższym czasie w trakcie pracy wprowadza się  elementy edukacji finansowej, dopasowane do możliwości, sytuacji i etapu, w których znajduje się osoba.

Po drugie nie oceniać

Choć wydaje się to oczywiste, pracując z dorosłymi należy przede wszystkim stosować jedną zasadę dotyczącą wszystkich i w każdym wieku. Ludzie uczą się najlepiej, gdy czują się swobodnie i nie są oceniani. Osobiste komentarze często powodują reakcję obronną, a więc wycofanie się i niechęć do aktywnego udziału w zajęciach. Widać to szczególnie u osób dorosłych z małych środowisk, gdzie wszyscy się znają. Efekt jest łatwy do przewidzenia. Brak aktywnego uczestnictwa przekłada się na jakość wiedzy i umiejętności wyniesionych z zajęć.

Po trzecie dać czas

Zanim zadba się o uwagę i aktywność w trakcie szkolenia, należy zmierzyć się z problemami spadku motywacji u uczestników zajęć oraz niskiej frekwencji na treningach. Okazuje się, że programy edukacyjne często są za krótkie, żeby umożliwić odbiorcom trwalszą zmianę. Zniechęceni brakiem widocznych postępów, kursanci wykruszają się. W takich przypadkach trening powinien być długofalowy (nawet  2 lata), aby mógł przynieść efekty.

Czym jest PREF?

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej jest nieformalną grupą organizacji i instytucji pozarządowych, które prowadzą działania w obszarze edukacji finansowej.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

***

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich