O fundacji

 

Misja

Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich.

 

O Fundacji

Od 37 lat wspieramy aktywnych mieszkańców wsi. Wspomagamy ich działania gospodarcze i społeczne oraz wysiłki związane z poprawą jakości życia na terenach wiejskich. Wspieramy rozwój kulturalny i oświatę. Sprzyjamy działaniom na rzecz organizowania opieki społecznej, ochrony środowiska naturalnego i polepszenia ładu przestrzennego.

Każdego roku nasze mikropożyczki wspierają rozwój kilkuset małych firm. Od początku funkcjonowania programu udzieliliśmy blisko 18 000 pożyczek. Dzięki programowi edukacji finansowej corocznie około 1 000 zainteresowanych może pogłębiać swoją wiedzę o przedsiębiorczości.

Współpracujemy z samorządami lokalnymi w całej Polsce. Poprzez cykliczne spotkania umożliwiamy im uzupełnianie wiedzy dotyczącej zmieniającego się prawa, postępu technologicznego i społecznego. Wspieramy również samorządowców w prowadzeniu dialogu z mieszkańcami.

Dzięki programowi szkoleń co roku wspomagamy lokalne organizacje wiejskie w lepszym działaniu na rzecz społeczności i aktywnym uczestniczeniu w życiu wspólnoty samorządowej.

Oferując dostęp do sprawdzonych informacji i rzetelnej wiedzy na naszych portalach internetowych zachęcamy wszystkich do budowania własnego zdania o otaczającej ich rzeczywistości. Dzięki konkursom edukacyjnym każdego roku wspieramy ponad 1 000 uczniów szkół średnich w całej Polsce w poszerzaniu horyzontów.

 

Serwisy internetowe Fundacji