Dla mediów

Fundacja Wspomagania Wsi powstała na mocy dekretu JE ks. Kardynała Józefa Glempa 30 czerwca 1999 roku w wyniku połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (powołanej w 1987r.) i Fundacji Rolniczej (powołanej w 1991r.)

Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.

Od 1999 roku prezesem zarządu Fundacji Wspomagania Wsi jest Piotr Szczepański.  Siedziba fundacji mieści się na ul. Bellottiego 1 w Warszawie.

Zapraszamy do pobrania:

Statutu Fundacji Wspomagania Wsi 

Logotypy Fundacji Wspomagania Wsi do pobrania (zobacz ich Księgę Znaku):

Pobierz w wysokiej rozdzielczości (jpg)

Pobierz w wysokiej rozdzielczości (png)

Pobierz w wysokiej rozdzielczości (pdf)