Rada

W skład Rady Fundacji Wspomagania Wsi wchodzą:

Prof. dr hab. Aleksander Szeptycki (Przewodniczący)
Absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Profesor nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza. Wieloletni dyrektor a obecnie vice dyrektor d/s. naukowych Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.

Jacek Ambroziak
Sędzia, radca prawny, minister – szef Urzędu Rady Ministrów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na Sejm X kadencji, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, współzałożyciel i pierwszy prezes zarządu Bankowej Spółki Prawniczej (obecnie Centrum Prawa Bankowego i Informacji).

Dr Ryszard Kamiński
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Adiunkt w Zakładzie Antropologii Kultury Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – ogólnopolskiej platformy współpracy wiejskich organizacji pozarządowych. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – Lokalnej Grupy Działania. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Marek Klara
Wójt Gminy Miejsce Piastowe na Podkarpaciu. Swoją funkcję sprawuje od 2006 roku. Pierwszą kadencję rozpoczął w wieku 26 lat, jako jeden z najmłodszych w Polsce. Współzałożyciel i aktywny członek działającego od roku 200 Stowarzyszenia  Miłośników Wsi Rogi. Dwukrotnie znalazł się wśród finalistów konkursu Wójt roku (2010 i  2011).  W swojej gminie wprowadza innowacje w organizacji edukacji przedszkolnej i służby zdrowia. Uczestnik programów wymiany młodzieży Fundacji Wspomagania Wsi. Z wykształcenia prawnik i historyk.

Adam Tański
Polityk i ekonomista. Członek  Solidarności w latach 1980-81, współpracownik Kościelnego Komitetu Rolniczego. Minister rolnictwa w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (w 1991 r.), prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa od 1992 r. do 31 października 2002 r. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.