Zespół

Zespół Fundacji Wspomagania Wsi

 

Anna Kosidło (akosidlo@fww.pl) – Mikropożyczki

Wojciech Chmiel (wchmiel@fww.pl) – Mikropożyczki

Romuald Domański (rdomanski@fww.pl) – Mikropożyczki

Kamila Woźniak (kwozniak@fww.pl) – Mikropożyczki

Piotr Subotkiewicz (psubotkiewicz@fww.pl) – Witryna Wiejska

Monika Mazurczak-Kaczmaryk (mkaczmaryk@fww.pl) – Witryna Wiejska

Jacek Pietrusiak (jpietrusiak@fww.pl) – Wszechnica, Akademia Wójta, Spotkania w Marózie, Nasza przestrzeń III

Krystian Połomski (kpolomski@fww.pl) – Dziedzictwo kulturowe, Nasza przestrzeń III

Monika Słotwińska-Łychota (mslotwinskalychota@fww.pl) – Edukacja finansowa, Warsztaty w Łowiczu

Marta Szymczyk (mszymczyk@fww.pl) – Spotkania w Marózie, Spotkanie sołtysów i sołtysek, Mikropożyczki

Klara Malecka (kmalecka@fww.pl) – RODO, Warsztat dot. ochrony zwierząt, Spotkanie sołtysów i sołtysek

Magdalena Kowalczyk (mkowalczyk@fww.pl) – Edukacja finansowa, Witryna Wiejska, strona internetowa FWW

Jędrzej Godlewski (jgodlewski@fww.pl) – I Know America, Civic UP! Academy, Witryna Wiejska, strona internetowa i media społecznościowe FWW

Aleksandra Żółtowska (ozoltowska@fww.pl) – Wszechnica, I Know America, CRM

 

 

Księgowość i administracja:

Jarosław Sobieraj (jsobieraj@fww.pl)  – główny księgowy

Wanda Jarzębska (wjarzebska@fww.pl) – księgowość

Andrzej Sokołowski (asokolowski@fww.pl) – księgowość

Bożena Baruch (bbaruch@fww.pl) – sekretariat

Ewa Żuławnik (ezulawnik@fww.pl) – kadry