Zespół

Zespół Fundacji Wspomagania Wsi

 

Joanna Rataj (jrataj@fww.pl) – Mikropożyczki

Wojciech Chmiel (wchmiel@fww.pl) – Mikropożyczki

Kamila Woźniak (kwozniak@fww.pl) – Mikropożyczki

Piotr Subotkiewicz (psubotkiewicz@fww.pl) – Witryna Wiejska

Monika Mazurczak-Kaczmaryk (mkaczmaryk@fww.pl) – Witryna Wiejska

Jacek Pietrusiak (jpietrusiak@fww.pl) – Wszechnica, Akademia Wójta, Spotkania Organizacji Działających na Wsi, Nasza przestrzeń III

Krystian Połomski (kpolomski@fww.pl) – Dziedzictwo kulturowe, Nasza przestrzeń III

Monika Słotwińska-Łychota (mslotwinskalychota@fww.pl) – Edukacja finansowa, Warsztaty szkoleniowe w Łowiczu

Marta Szymczyk (mszymczyk@fww.pl) – Spotkania sołtysów i sołtysek, Mikropożyczki

Magdalena Gromek-Kowalczyk (mgromekkowalczyk@fww.pl) – Edukacja finansowa, Witryna Wiejska, strona internetowa FWW

Jędrzej Godlewski (jgodlewski@fww.pl) – WŁĄCZ Festiwal, I Know America, Civic UP! Academy, strona internetowa i media społecznościowe FWW

Aleksandra Żółtowska (ozoltowska@fww.pl) – Wszechnica, I Know America, CRM

 

 

Księgowość i administracja:

Jarosław Sobieraj (jsobieraj@fww.pl)  – główny księgowy

Wanda Jarzębska (wjarzebska@fww.pl) – księgowość

Andrzej Sokołowski (asokolowski@fww.pl) – księgowość

Ewa Żuławnik (ezulawnik@fww.pl) – kadry