Wyniki wyszukiwania

Ewelina Dec – Firma Alette

Jest młoda i wykształcona, ale wybrany przez nią wcześniej zawód prawnika będzie chyba musiał jeszcze poczekać.
Teraz pani Ewelina realizuje swoje marzenia projektując i szyjąc elegancką odzież damską.

Edward Kosina – Firma Metkos

Kowalstwa nauczył go ojciec. Zarówno on jak i jego bracia kontynuują tradycje rodzinne. Do dzisiaj w jednym z budynków gospodarczych istnieje stare palenisko i tradycyjne urządzenia do kowalstwa.