Wyniki wyszukiwania

Mikropożyczki Fundacji Wspomagania Wsi dla Polski Wschodniej – podsumowanie programu

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej, Fundacja Wspomagania Wsi zrealizowała w trzech etapach program pożyczkowy „Mikropożyczki dla Polski Wschodniej” w okresie od września 2012 r. do listopada 2014 r. oraz od marca do lipca 2016 r.

Zespół

Zespół Fundacji Wspomagania Wsi

Rada

W skład Rady Fundacji Wspomagania Wsi wchodzą:

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu! Adresy e-mail zarządu Fundacji znajdują się tutaj, zaś adresy pozostałych pracowników tutaj. Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego bądź przez poniższy formularz. Biuro Fundacji czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1 01-022 Warszawa tel. 22 636-25-70 do 75 fax 22 636-62-70 fww@fww.pl NIP: 527-223-67-07 KRS: […]

Dla mediów

Fundacja Wspomagania Wsi powstała na mocy dekretu JE ks. Kardynała Józefa Glempa 30 czerwca 1999 roku w wyniku połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (powołanej w 1987r.) i Fundacji Rolniczej (powołanej w 1991r.) Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast […]

Sprawozdania

Zapraszamy do zapoznawania się z raportami z naszej działalności

Statut

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Paragraf 1 Fundacja ustanowiona przez Prymasa Polski aktem notarialnym sporządzonym przed Anną Brzozowską notariuszem w Warszawie w dniu 25 czerwca 1998 r. za Rep. A Nr 2051/98, wskutek połączenia „Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę” ustanowionej przez J. E. ks. kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski aktem erekcyjnym z […]

Misja

Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich.

Początki Fundacji

Fundacja Wspomagania Wsi powstała na mocy dekretu JE ks. Kardynała Józefa Glempa 30 czerwca 1999 r. w wyniku połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (powołanej w 1987 r.) i Fundacji Rolniczej (powołanej w 1991 r.)