Wyniki wyszukiwania

Zespół

Zespół Fundacji Wspomagania Wsi

Rada

W skład Rady Fundacji Wspomagania Wsi wchodzą:

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu! Adresy e-mail zarządu Fundacji znajdują się tutaj, zaś adresy pozostałych pracowników tutaj. Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego bądź przez poniższy formularz. Biuro Fundacji czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1 01-022 Warszawa tel. 22 636-25-70 do 75 fax 22 636-62-70 fww@fww.pl NIP: 527-223-67-07 KRS: […]

Dla mediów

Fundacja Wspomagania Wsi powstała na mocy dekretu JE ks. Kardynała Józefa Glempa 30 czerwca 1999 roku w wyniku połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (powołanej w 1987r.) i Fundacji Rolniczej (powołanej w 1991r.) Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast […]

Sprawozdania

Zapraszamy do zapoznawania się z raportami z naszej działalności

Statut

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Paragraf 1 Fundacja ustanowiona przez Prymasa Polski aktem notarialnym sporządzonym przed Anną Brzozowską notariuszem w Warszawie w dniu 25 czerwca 1998 r. za Rep. A Nr 2051/98, wskutek połączenia „Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę” ustanowionej przez J. E. ks. kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski aktem erekcyjnym z […]

Misja

Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich.

Początki Fundacji

Fundacja Wspomagania Wsi powstała na mocy dekretu JE ks. Kardynała Józefa Glempa 30 czerwca 1999 r. w wyniku połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (powołanej w 1987 r.) i Fundacji Rolniczej (powołanej w 1991 r.)

O fundacji

   Misja Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich.   O Fundacji Od 30 lat wspieramy aktywnych mieszkańców wsi. Wspomagamy ich działania gospodarcze i społeczne oraz wysiłki związane z poprawą jakości życia […]

Akademia Wójta: o polityce oświatowej w wiejskim samorządzie

Zarządzanie oświatą i wyzwania dla gmin związane z zapowiedzianą przez rząd reformą edukacji były wiodącym tematem kolejnego spotkania z cyklu Akademia Wójta, które odbyło się w dniach 26-28 października w Sandomierzu. Akademia Wójta organizowana jest przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego.

„Zarządzanie emocjami to kluczowa umiejętność społecznika”. Refleksje po warsztatach „Komunikacja w społeczności lokalnej”

W dn. 13-16 października br. w Łowiczu odbyły się kolejne warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi „Komunikacja w społeczności lokalnej”. Celem warsztatu było przygotowanie uczestników do skuteczniejszej współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. To jeden z czterech cyklicznych warsztatów FWW dla osób działających na rzecz swoich społeczności.

Relacja: „Nasza przestrzeń” – docieranie do sedna konsultacji dokumentów planistycznych

Fundacja Wspomagania Wsi rozpoczęła współpracę z 14 samorządami w ramach projektu „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”. Celem działania jest zaplanowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji dokumentów planistycznych w gminach do 20 tys. mieszkańców

Gościliśmy laureatów konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II

W dniach 20-22 czerwca 2016 roku gościliśmy w Warszawie laureatów ogólnopolskiego konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II, który Fundacja Wspomagania Wsi organizuje we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II. Pobyt w stolicy był nagrodą za nagrane przez laureatów wideo wywiady z osobami, które uczestniczyły w pielgrzymkach papieża Polaka do ojczyzny.