Przedłużamy nabór na Maróz 2018!

Jędrek Godlewski, 19 marca 2018 (8:55)

Zakończenie naboru na Spotkanie Organizacji w Marózie zostało przesunięte na wtorek 20 marca 2018 na godz. 23.59. Termin wysyłki podpisanych potwierdzeń bez zmian.

 

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Akademia Skutecznego Działania”.

Komunikacja z najbliższym otoczeniem

W trakcie Spotkania na zajęciach i warsztatach będzie można dowiedzieć się, jak wpływać na lokalną politykę społeczną, jak budować wizerunek organizacji, jak wzmacniać tożsamość społeczności w oparciu o pamięć i historię oraz jak podejmować decyzje w sytuacji konfliktu interesów. Uczestnicy poznają rozmaite narzędzia i umiejętności (technologiczne, prawne, komunikacyjne) przydatne w rozwiązaniu konkretnych problemów.

W roku wyborczym

Sporo miejsca poświęcone zostanie także zbliżającym się wyborom do samorządu, a w szczególności roli radnych, wójtów i burmistrzów. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, o co warto pytać kandydatów i czego można wymagać od tych, którzy zostaną wybrani. Poruszone zostaną kwestie organizacyjne i prawne związane z wyborami.

Szczegóły Spotkania

W Spotkaniu mogą wziąć udział członkowie lokalnych organizacji, sołtysi oraz radni z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Większość kosztów udziału pokrywają organizatorzy (z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej w wysokości 35 zł oraz kosztów dojazdu). Zgłoszenia można nadsyłać do 18 marca 2018 r.

Spotkania w Marózie od 2001 r. organizuje Fundacja Wspomagania Wsi oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”. Każdego roku uczestniczy w nich od 350 do 500 osób reprezentujących kilkaset organizacji pozarządowych działających na wsiach i w małych miejscowościach, władze samorządowe, rady sołeckie, szkoły i organizacje o zasięgu ogólnopolskim.

Więcej informacji, harmonogram rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny na stronie Spotkania.