Czyny przeciwko zwierzętom – informator prawny

Informator, który przedstawia przepisy mające na celu ochronę zwierząt. Jest w nim mowa o czynach zabronionych oraz o obowiązkach człowieka wobec zwierząt, w szczególności w odniesieniu do zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich.

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem, który przedstawia przepisy mające na celu ochronę zwierząt. Jest w nim mowa o czynach zabronionych oraz o obowiązkach człowieka wobec zwierząt, w szczególności w odniesieniu do zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich.

Dowiesz się z niego, jakie czyny wobec zwierząt zostały zabronione przepisami ustawy o ochronie zwierząt, które z nich są wykroczeniami, a które przestępstwami (i jaka jest między nimi różnica). Dowiesz się też, kto ma prawo, a kto obowiązek udzielenia pomocy zwierzęciu. Poznasz czynności, które organizacja powinna podjąć w celu wszczęcia oraz wzięcia udziału w postępowaniach w sprawach dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Jeżeli widzisz, że ktoś krzywdzi zwierzę, podejmij działanie. Powiadom organy ścigania (policję lub prokuratora), urząd gminy albo organizację społeczną, której celem jest ochrona zwierząt.

Nie bądź obojętny, nie gódź się na przemoc wobec zwierząt. Zwierzęta chroni prawo. Możesz, a nawet masz obowiązek działać.

Ty też możesz mieć wpływ na sytuację zwierząt.

Pobierz PDF