Film „Powódź! Razem damy radę!”

Film podsumowujący projekt upowszechniania edukacji powodziowej na obszarach wiejskich, realizowanego w latach 2011/12 przez Fundację Wspomagania Wsi.

Podsumowanie projektu upowszechniania edukacji powodziowej na obszarach wiejskich, realizowanego w latach 2011/12 przez Fundację Wspomagania Wsi. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Mieszkańcy czterech gmin położonych nad Wisłą na odcinku od Sandomierza do Płocka postanowili razem przeciwdziałać zagrożeniu powodziowemu w swojej okolicy. W ramach projektu realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi utworzyli oni Społeczne Grupy Wsparcia Ochrony Przeciwpowodziowej i zostali przeszkoleni z zakresu edukacji powodziowej. Jako wolontariusze uświadamiają pozostałych mieszkańców, jak żyć z powodzią i w jaki sposób można się do niej przygotować, aby zminimalizować straty w wiejskim gospodarstwie domowym.