Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami bezdomnymi–aspekty prawne

Informator kierujemy do osób działających lub planującym działać na rzecz bezdomnych zwierząt – przedstawicieli urzędów gmin, organizacji pozarządowych i mieszkańców.

Sytuację bezdomnych zwierząt reguluje ustawa o ochronie zwierząt. Obowiązek zapewnienia opieki nad nimi, a także ograniczania ich bezdomności ustawa przekazuje organom wykonawczym gmin – wójtom i burmistrzom. W tym celu co roku każdy samorząd przygotowuje gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności w gminie.

– Jakie dokładnie obowiązki w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałania bezdomności zwierząt spoczywają na gminach?

– Jakie są uprawnienia mieszkańców i przedstawicieli organizacji w zakresie wspierania samorządu w opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczaniu ich bezdomności?

– Co konkretnie powinno zostać zaplanowane i zapisane w gminnym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt?

– W jaki sposób mieszkańcy i organizacje mogą wpływać na kształt programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami?

Na pytania odpowiada niniejszy informator, który kierujemy do osób działających lub planującym działać na rzecz bezdomnych zwierząt – przedstawicieli urzędów gmin, organizacji pozarządowych i mieszkańców.

Pobierz PDF