Zarządzanie gospodarką odpadową w gminie

Autorzy: Wiesława Kwiatkowska, Krzysztof Krauze, Marzena Łotys, Jacek Pietrusiak

Publikacja porusza problem funkcjonowania nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która określa m.in. warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Poradnik jest podsumowaniem dyskusji uczestników Akademii Wójta, które odbyły się jesienią 2012 r. Wskazuje na problemy podnoszone przez uczestników i konsekwencje wyborów.
Publikacja składa się z czterech rozdziałów, w których poruszone zostały tematy od samej ustawy i problemów z jej zapisami, przez konkretne obowiązki samorządów, jak np. naliczanie opłat i konstrukcja przetargów na wywóz śmieci, po punkty selektywnej zbiórki odpadów, czy w reszcie edukację i informację dla mieszkańców.

Czytaj eBOOKa