Sołtysi i liderzy wiejscy łączą siły w Mikorzynie

Magdalena Gromek-Kowalczyk, 20 maja 2024 (14:16)
Dobiega końca trzydniowe spotkanie, które zgromadziło ponad stu sołtysów i liderów wiejskich z całej Polski. W trakcie intensywnych zajęć uczestnicy brali udział w warsztatach, grach, debatach i rozmowach, a także budowali sieci kontaktów między swoimi sołectwami.

Spotkanie to było okazją do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń, które w przyszłości mają przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności w różnych zakątkach kraju. Inicjatywa ta, podobnie jak niegdyś spotkania w Marózie, przyciągnęła społeczniczych pasjonatów, pragnących poszerzyć swoje umiejętności i skuteczniej działać na rzecz swoich społeczności.

Uczestnicy wyjeżdżają z Mikorzyna zmęczeni, ale pełni pozytywnych emocji i energii, którą zamierzają spożytkować po powrocie do swoich wsi i miejscowości. Zdobyta wiedza i nowe kontakty mają pomóc w dalszym rozwoju lokalnych inicjatyw oraz wzmocnieniu współpracy między sołectwami.

Spotkanie w Mikorzynie okazało się owocnym czasem, który zaprocentuje w przyszłości konkretnymi działaniami na rzecz lokalnych społeczności.

Więcej na https://witrynawiejska.org.pl/2024/05/18/soltysi-i-liderzy-wiejscy-lacza-sily-w-mikorzynie/