Startuje VIII edycja konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II

Jędrek Godlewski, 26 września 2017 (14:00)

Zapraszamy od udziału w VIII edycji konkursu dziennikarskiego Archiwum Wspomnień Jana Pawła II, który współorganizujemy razem z Instytutem Papieża Jana Pawła II. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów siódmych klas podstawowych, gimnazjów i liceów.

Bieżąca edycja konkursu nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, która przypada w 2018 roku. Papież Polak często podkreślał swój patriotyzm i wskazywał, że wolność jest wartością, która zobowiązuje. W związku z tym zapraszamy uczestników do przedstawienia w formie filmu (reportaż, wywiad, krótka forma dokumentalna) historii osób, które zainspirowane nauczaniem Jana Pawła II, wcieliły w życie obecne w nim wartości.

Nowa formuła

VIII edycja konkursu będzie przebiegać w nowej, dwuetapowej formule. Najpierw prosimy uczestników o przesyłanie swoich pomysłów na filmy, na podstawie których jury wyłoni uczestników drugiego etapu. Wybrane grupy zostaną zaproszone na jednodniowy warsztat dziennikarski do Warszawy, po uczestnictwie w którym będą mogły przystąpić do realizacji swoich pomysłów. Na podstawie nadesłanych materiałów filmowych zostaną wyłonieni laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

Nagroda

Nagrodą w konkursie jest trzydniowy pobyt w Warszawie wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem, w trakcie którego laureaci wezmą udział w różnych wydarzeniach ukierunkowanych na profil konkursu oraz innych atrakcjach (laureaci poprzednich edycji m.in. zwiedzali miasto z przewodnikiem, odwiedzali muzea i oglądali spektakle teatralne).

 

Więcej informacji na stronie www.wspomnieniajp2.pl