Warsztaty Nasza Przestrzeń II

„Wiem, że nie wiem wszystkiego”. Po warsztacie Nasza Przestrzeń II

Jędrek Godlewski, 23 czerwca 2017 (15:23)
Na początku tygodnia gościliśmy przedstawicieli trzech samorządów. W ramach warsztatów Nasza Przestrzeń II wspólnie omówiliśmy, jak najlepiej zaplanować konsultacje dokumentów planistycznych w ich gminach.

 

Do projektu Nasza Przestrzeń II przystąpiły trzy nowe samorządy. Przez dwa pracowite dni przedstawiciele gmin Gronowo Elbląskie (woj. kujawsko-pomorskie), Mucharz (woj. małopolskie) i Radziejowice (woj. mazowieckie) analizowali problemy planistyczne w swoich gminach.

Warsztaty Nasza Przestrzeń II

Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że ich ambicją jest nawiązanie konstruktywnego dialogu z mieszkańcami.

– Chcemy znaleźć najlepsze rozwiązania. Muszą one być dogodne zarówno dla mieszkańców gminy, jak i dla nas, urzędników, którzy będą koordynowali ich wdrażanie – powiedział Marcin Ślęzak, wójt gminy Gronowo Elbląskie.

 

Nie będzie to łatwe zadanie. Zespół pana Ślęzaka chce przedyskutować z mieszkańcami dwa plany miejscowe w dwóch miejscowościach. Wśród omawianych kwestii pojawią się m.in. zasady zabudowy działek, wyznaczenie terenów pod budownictwo jednorodzinne oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

Warsztaty Nasza Przestrzeń II

Z problemami infrastrukturalnymi zmierzy się także pani Monika Soból, pełnomocnik ds. rewitalizacji w gminie Radziejowice. Nowy plan miejscowy zakłada wytyczenie drogi. Ma ona przebiegać przez działki prywatne, stąd potrzeba omówienia tej kwestii z mieszkańcami.

 

W gminie Mucharz przedmiotem konsultacji jest zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Mucharskiego zwanego też Zbiornikiem Świnna Poręba. Prace nad budową zaporowego zbiornika retencyjnego na rzece Skawa trwają od lat. O przeznaczeniu inwestycji oraz ewentualnym wytyczeniu strefy ochronnej wokół niej zadecyduje Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Warsztaty Nasza Przestrzeń II

Gdy to się stanie, będzie można ustalić plan miejscowy dla terenów przylegających do akwenu. Właśnie ten dokument będzie chciał skonsultować z mieszkańcami pan Jerzy Wójs z referatu gospodarki przestrzennej w gminie Mucharz.

W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, ale też skorzystać z cennych rad ekspertek.

 

– Konsultacje społeczne udają się wtedy, gdy samorząd słucha mieszkańców. Warto najpierw wysłuchać z jakimi problemami przychodzą zainteresowani, zanim przejdzie się do meritum konsultacji – powiedziała Dorota Bregin, trenerka partycypacji.

Warsztaty Nasza Przestrzeń II

Spotkania w ramach programu Nasza Przestrzeń II mają charakter warsztatowy. Pierwszego dnia przedstawiciele samorządów przedstawiają problemy planistyczne dotyczące ich gmin i wstępnie sporządzają Indywidualny Plan Konsultacji. Drugiego dnia dopracowują IPK pod czujnym okiem ekspertek.

– Po spotkaniu w Fundacji Wspomagania Wsi wiem już, jak podejść do zorganizowania konsultacji społecznych i jak zainteresować nimi mieszkańców. Dowiedziałem się też, że o konsultacjach nie wiedziałem wszystkiego – powiedział Marcin Ślęzak. – Polecam program Nasza Przestrzeń II wszystkim samorządom, tym bardziej, że wiele aktów prawnych nakazuje przeprowadzenie konsultacji społecznych – dodał.

Jak działa Nasza Przestrzeń II?

Do projektu zapraszamy samorządy do 20 tys. mieszkańców, które planują albo już rozpoczęły procedury związane z uchwaleniem planu miejscowego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wspólnie z urzędnikiem odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne w gminie określimy cele konsultacji, ich zakres i dobierzemy narzędzia. Stworzymy też budżet oraz harmonogram, a następnie przekażemy grant.

W ramach współpracy z Fundacją zapraszamy też na dwudniowe spotkanie do siedziby FWW. Wspólnie przeprowadzimy diagnozę sytuacji planistycznej (np. powody przystąpienia do planu, obszary) i społecznej (np. kto mieszka w okolicy, na kogo najbardziej wpłyną przyjęte rozwiązania). Następnie wybierzemy tematy, które faktycznie warto omówić i ustalić z mieszkańcami.

***

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń” kolejne samorządy. Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym. Formularze zgłoszeniowe i opisy projektu znajdują się tutaj.

Projekt „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.